Gold Trail: Van Dollar naar Euro (Deel XIV)

In het vorige deel van de Gold Trail maakten we duidelijk het onderscheid tussen papiergoud en fysiek goud. Een onderscheid dat niet zo belangrijk is voor beleggers die proberen munt te slaan uit bewegingen van de goudprijs, maar dat van wezenlijk belang is voor iedereen die zijn of haar vermogen veilig door een valutacrisis wil loodsen.

In dit deel beschrijft Friend of Another de transitie van de dollar naar de euro. Met de komst van de Europese munt is er een waardig alternatief gebouwd waar de wereld naar toe kan vluchten, zodra de dollar in hyperinflatie gaat. Volgens FOA is dat onvermijdelijk, omdat de steun voor de dollar als wereldreservemunt afneemt. De overwaardering van de dollar zal ten goede komen aan euro’s en goud.

Lees ook eerdere delen van de Gold Trail op Marketupdate:

Van Dollar naar Euro (Deel XIV)

FOA (26 april 2000): Dit stuk uit de Wall Street Journal van vandaag versterkt datgene waar we over praten. Ik zal het in eigen woorden brengen, maar lees eerst het stuk uit de krant. In de sectie ‘World Watch’, onder het kopje ECB renteverhoging:

“De inflatie in de Eurozone piekte in maart en daalt nu weer. De inflatie in alle elf landen was in maart 2,1% op jaarbasis, maar analisten verwachten dat de inflatie deze maand weer terug zal zakken naar een niveau van 1,8%. Voor het eind van dit jaar voorziet met een inflatie van 1,3%. Drie Duitse deelstaten rapporteerden geen inflatie in maart en april, sommigen zagen de prijzen zelfs dalen. Twee andere deelstaten brachten een week eerder soortgelijke cijfers naar buiten. De Italiaanse steden rapporteerden in april een daling van de inflatie.”

Ok,

Klinkt dit als de grote prijsinflatie die Euroland naar verwachting zou krijgen, nadat hun munt een jaar lang in waarde daalde? Precies, dat is niet het geval! Dit komt omdat de economie van de Eurozone ‘profiteert’ van een degelijke muntstructuur. Het is de dollar die alsmaar verder overgewaardeerd wordt, terwijl de reserve status verloren gaat. De ECB / BIS doet hetzelfde met de dollar als wat ze doet met goud. Ze staat toe dat het Westerse dollarregime de papieren versies van zowel de dollar als van goud verder inflateren, totdat ze door overaanbod uiteen spatten.

In dit proces moet de Amerikaanse rente hoger blijven dan de Europese, zodat er steun blijft voor de dollar en de munt overgewaardeerd wordt. Dit zorgt er op haar beurt voor dat er meer geïnvesteerd wordt in bezittingen die in euro uitgedrukt worden. Een sterkere munt biedt lagere operationele kosten bij dezelfde of bij een lagere inflatie. Als je het op deze manier bekijkt zijn de korte termijn wisselkoersen niet de bepalende factor. Maar als dit zo doorgaat heeft het Euroland het potentieel om een leeuwendeel van de wereldwijde financiën en internationale handel voor haar rekening te nemen. We zitten momenteel op deze weg, omdat een sterkere dollar het Amerikaanse tekort op de handelsbalans in stand houdt! Echter, dit alles blijft buiten het zicht, omdat de media alleen wenst te berichten over de verliezen die handelaren lijden op de valutamarkt.

Wat ik verder nog lees in de Wall Street Journal onder ‘Buitenlandse handel’

“Van een econoom uit New York…. De Europese economie sterkt aan…. De Europese rente stijgt….. En Europa zit in een vroeger stadium in de bedrijfs- en herstructureringscyclus dan de VS, wat een groter potentieel suggereert voor prijsstijgingen op de middellange termijn…”

Nogmaals,

Het doorbreken van de macht van de dollar als wereldreservemunt betekent dat de munt aan het einde van haar leven gedwongen wordt in een enorme prijsinflatie. Dit wordt gedaan door beleidsmakers te beperken in hun mogelijkheden, zodat ze niets anders meer kunnen doen dan meer dollars in het financiële systeem te pompen. De mogelijkheden van beleidsmakers in de VS worden beperkt doordat er voor het eerst een alternatieve muntstructuur bestaat die niet bezwijkt onder een situatie waarin de dollar aansterkt (bijvoorbeeld in een crisis). En de wereld zal vanzelf naar een dergelijk systeem toe rennen, wanneer het huidige dollarsysteem faalt.

De VS zit nu gevangen, omdat ze de wisselkoers van de dollar niet verder kunnen verzwakken met een renteverlaging. Zouden ze dat wel doen, dan zou dat een zeer inflatoir effect hebben op de aandelenmarkt en de economie. Echter kunnen ze de rente ook niet verhogen, zonder dat een lawine aan vermogen van de VS naar het Eurosysteem vlucht.

Vandaar de kleine 0,25 procentpunt renteverhoging van Alan Greenspan. Hij en het dollarsysteem zitten nu vast in alle dollarschulden die wereldwijd door de jaren heen verzameld zijn. Die hele berg aan dollarschuld begint nu langzaam naar beneden te schuiven. Het is geen wonder dat het goud op dit moment in recordhoeveelheden de VS verlaat.

In het verleden zou niemand het systeem opblazen zoals de ECB en de BIS dat momenteel doet, omdat iedereen dan verliezer zou zijn met het opblazen van de dollar. Maar vandaag de dag heeft de Eurozone een tweede stap gezet in de versterking van de structuur van de bankreserves.

Op een overduidelijk en zichtbaar moment hebben de BIS en de ECB kenbaar gemaakt dat de op dollars gebaseerde papieren goudmarkt uitgefaseerd zal worden. Dat moment was het Washington Agreement on Gold. Als je mijn eerdere artikelen hebt gelezen weet je dat deze actie langzaam maar zeker het aanbod zal doen opdrogen dat geloofwaardigheid geeft aan de papieren goudmarkt. De uiteindelijke uitkomst van dit alles is dat de  markt van goudcontracten alleen nog maar gedekt zal worden door de VS. En zonder de steun van de rest van de wereld is er niet genoeg aanbod van goud om deze contracten op gelijke waarde te houden met fysiek goud.

In een wanhopige poging de goudprijs in dollars niet te laten stijgen moet het dollarregime de markt voor papiergoud verder inflateren in hetzelfde tempo als waarin de dollar geinflateerd wordt. Zonder dit papieren aanbod van goud zouden de papieren beloftes op goud tegen een discount verhandeld worden tegenover fysiek goud, net zoals de wereld de dollarschulden zal verdisconteren tegen de dollar prijsinflatie.

Het podium wordt gereedgemaakt voor de val van de dollar en de herwaardering van goud die daarmee gepaard gaat. De overwaarde die nu in dollarreserves zit zal ten goede komen aan fysiek goud binnen het BIS systeem. Dit is voor ons allen duidelijk te zien. Zodra de dollar crasht door hyperinflatie, en alle waarde en liquiditeit wegzuigt uit dollarbezittingen, dan zullen goud en de euro dit gat opvullen. Het Eurosysteem is er volledig op gebouwd om een door de VS zelf veroorzaakte transitie van de wereldreservemunt van dollars naar euro’s op te vangen. Het is geen toeval dat het breken van de wereldwijde markt voor goudcontracten en de dollarinflatie precies op het moment komen waarop de euro op het toneel verschijnt. De euro groeit met de dag en trekt steeds meer spelers aan die de waarde ervan inzien.

Nu weet je wat ‘Another’ al wat langer weet. Nu weet je waarom goud veel en veel meer in waarde zal gaan stijgen dan iedereen voor mogelijk zal houden. Nu weet je waarom de papieren goudmarkt zal falen, omdat de handel in fysiek goud de markt zal overnemen. Een goudprijs in de vele duizenden dollars (in hedendaagse koopkracht) is wat ons te wachten staat, wanneer de transitie van de dollar naar de euro als wereldreservemunt in gang wordt gezet.

FOA/ gids van de Gold Trail (Vertaling door Frank Knopers)

Picture of Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *