Bron: Doijer & Kalff

De belangrijkste grafieken laten weinig aan de verbeelding over.

 Het beleid van de centrale banken weet ervoor te zorgen dat er enorm veel geld richting de financiële markten stroomt. Uiteraard is het de bedoeling dat dit geld met name in de reële economie terechtkomt, maar het is sterk de vraag of dat daadwerkelijk gebeurt. Ondertussen komt er wel steeds meer geld in omloop en dat kan uiteindelijk een hogere inflatie aanwakkeren.

Aan het begin van de coronacrisis liepen de wereldwijde rentestanden sterk terug als reactie op het ruimhartige beleid van de centrale banken. Inmiddels is dat beeld compleet veranderd. Zo zitten de Amerikaanse rentestanden al enkele weken in de lift en dat heeft alles te maken met de inflatieverwachtingen van de analisten.

Analisten vrezen hogere inflatie

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Crescat Capital LLC, is te zien dat de verwachting voor de Amerikaanse inflatiestand tijdens de afgelopen maanden drastisch is veranderd. Tijdens de coronacrisis werd er nog gerekend op een inflatie van 1%, maar inmiddels zit de gemiddelde verwachting van analisten al boven de 2%.

Voor beleggers kan er, indien de inflatieverwachtingen waarheid worden, een interessante tijd gaan aanbreken. Tijdens de afgelopen jaren zijn we immers geconfronteerd met een historisch lage inflatie, maar dat zou tijdens de komende jaren compleet kunnen gaan veranderen.

Memorabel 2020

Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als een memorabel jaar voor de centrale banken. Tijdens dit jaar werd de geldkraan opengedraaid zoals we dat nog nooit eerder hebben gezien. De centrale banken proberen door middel van dit ruimhartige monetaire beleid een langdurige recessie te voorkomen. Het kan echter ook gaan leiden tot een hoge inflatie.

Er zijn op dit moment maar weinig economen te vinden die vrezen voor een hoge inflatie. En dat is ook begrijpelijk, want al jarenlang is er in de Westerse wereld sprake van een relatief lage inflatiestand. Vandaag de dag lijken we zelfs eerder te moeten vrezen voor deflatie. Toch kan dat mogelijk later dit jaar gaan veranderen.

Geldhoeveelheid laatste 150 jaar

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van The Financial Times, is te zien dat een hoge inflatie later dit jaar goed mogelijk is. Op de grafiek is immers duidelijk te zien dat er al decennialang sprake is van een sterke correlatie tussen enerzijds de geldhoeveelheid (Money Supply) en anderzijds de Consumer Price Index (inflatie).

Door het ruimhartige beleid van de Amerikaanse centrale bank is de geldhoeveelheid tijdens het afgelopen jaar exponentieel in waarde gestegen. En als het verband van de afgelopen 80 jaar intact blijft, zou dit moeten leiden tot een aanzienlijke stijging bij de consumentenprijzen.

De situatie in Europa is overigens niet anders. De Europese centrale bank heeft immers op dit moment de geldkraan ook openstaan en ook binnen de EU is de geldhoeveelheid drastisch gestegen. Moeten we ons wellicht toch gaan voorbereiden op een hogere inflatiestand?