Het laatste banencijfer uit de Verenigde Staten was in één woord samen te vatten als een teleurstelling, maar dat kan ook gezegd worden van het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt sinds het uitbreken van de financiële crisis. Dat komt omdat mensen die langdurig werkloos zijn en die niet meer actief naar werk zoeken volgens de statistieken niet meer als ‘werkloos’ beschouwd worden en verplaatst worden naar de categorie ‘Not In Labor Force‘ waar nu al bijna 95 miljoen Amerikanen onder vallen.

Neem je deze groep wel mee in het officiële werkloosheidscijfer, dan kom je uit op een werkloosheidspercentage van meer dan tien procent. Dat is twee keer zo hoog als het cijfer dat de grote kranten en nieuwssites overnemen uit het persbericht. Om toch met een positieve noot te eindigen: De werkloosheid begint de laatste jaren weer iets te dalen, maar het gaat lang niet zo snel als het officiële cijfer doet vermoeden!

clsaunemploymentrate

Werkloosheid in de VS is in werkelijkheid veel hoger