Afgelopen jaar is de koopkracht in Nederland gestegen. Mensen die in loondienst werken gingen het meest erop vooruit, hun koopkracht steeg met gemiddeld 2,7 procent.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat alle groepen er gemiddeld op vooruit gingen. Bij de werknemers sprongen de ambtenaren er in positieve zin uit, want hun koopkracht steeg met 3,7 procent. Werknemers profiteerde van de verlaging van de pensioenpremies. Helaas konden niet alle werknemers meer met hun geld doen, 36 procent van de werknemers zag de koopkracht dalen.

Zelfstandig ondernemers kregen het ook iets beter, voor hun steeg de koopkracht met 0.3 procent. Bij de zelfstandig ondernemers zijn de verschillen groot, zo is er een groep waarbij de koopkracht met 13 procent is gedaald, terwijl er ook een groep is waarbij de koopkracht met 14 procent is gestegen.

Voor mensen die in de bijstand zitten, steeg de koopkracht met 1,8 procent. Gepensioneerden gingen er met 0,4 procent op vooruit.