Begint Trump een handelsoorlog?

Deze week maakte de Amerikaanse president Trump bekend dat hij de import van staal en aluminium met respectievelijk 25 en 10 procent wil belasten. Deze plannen mogen eigenlijk geen verrassing worden genoemd, want tijdens de verkiezingscampagne sprak Trump al vaak zijn onvrede uit over de volgens hem oneerlijke handelspraktijken. Hij spreekt van ‘oneerlijke concurrentie’, die de Amerikaanse staal- en aluminiumindustrie in een paar decennia gedecimeerd heeft.

Keerzijde van globalisering

Het is waar dat de Amerikaanse industriële basis de afgelopen decennia steeds verder verschrompeld is, om de simpele reden dat het in veel gevallen gewoon goedkoper is voor Amerikanen om producten uit het buitenland te importeren dan om deze zelf te maken. Door ‘outsourcing’ worden steeds meer producten in andere landen gemaakt en verplaatst de werkgelegenheid in de Verenigde Staten zich naar andere landen in de wereld.

Het is deze keerzijde van globalisering waar Trump zich tegen verzet en waar hij zijn populariteit aan te danken heeft. Amerikanen verwachten dat hij de president is die de Amerikaanse economie weer groot en sterk zal maken. Het beschermen van de eigen industrie door middel van dit soort importheffingen lijkt dan een beproefde methode om dat doel te bereiken.

Of het diplomatiek gezien ook zo’n slimme zet was, dat valt nog maar te bezien. Uit de rest van de wereld kwam vooral veel kritiek op de plannen van Trump. Het is dus wachten op een tegenreactie en het is nog maar de vraag of daar uiteindelijk überhaupt iemand beter van zal worden. De geschiedenis leert ons dat handelsoorlogen en importheffingen op de lange termijn alleen maar verliezers opleveren.

Het is dus niet verwonderlijk dat Trump veel kritiek te verduren krijgt op deze aangekondigde importheffingen. Bedrijven in de betreffende sector krijgen te maken met meer onzekerheid, terwijl de aandelenmarkt onderuit gaat nu beleggers het risico van een handelsoorlog proberen af te wegen.

Maar is het terecht dat er zoveel kritiek op Trump geuit wordt? Of probeert hij ook maar gewoon binnen zijn mogelijkheden te doen wat goed is voor de Amerikaanse economie? En wat te denken van China, dat zich al jaren ‘schuldig’ maakt aan oneerlijke concurrentie door de waarde van haar munt kunstmatig laag te houden?

Monetaire instabiliteit

De oplopende spanningen tussen handelsblokken en de dreiging van een handelsoorlog lijkt het resultaat te zijn van een instabiel en disfunctioneel monetair systeem, dat sinds het loslaten van de koppeling met goud in 1971 geen stabiel anker meer heeft.

Sindsdien heeft de dollar de rol van goud overgenomen, waarbij de Verenigde Staten in een positie werden geduwd waarin ze de rest van de wereld moesten voorzien van dollars, dollars die andere landen nodig hadden voor het internationale handelsverkeer.

Met het wegvallen van de discipline van goud als monetair anker worden overschotten en tekorten op de handelsbalansen van landen niet meer automatisch verrekend, maar kunnen ze bijna tot in het oneindige blijven voortwoekeren. Dat ziet er als volgt uit…

Structureel handelstekort in de Verenigde Staten

China heeft steeds meer claims op de Verenigde Staten

Chronische onbalans

De Verenigde Staten hebben sinds het loslaten van de goudkoppeling in 1971 een systematisch tekort op de handelsbalans, dat voortdurend in stand werd gehouden door achtereenvolgens Europa, Japan en China. Maar zoals je op de tweede grafiek kunt zien beginnen nu ook de Chinezen zich achter de oren te krabben. Is het wel verstandig om zoveel dollarreserves op te bouwen? En gaan we daar ooit nog iets van terug zien?

De importheffingen van Trump zijn dus slechts een symptoom van een veel dieper liggend probleem dat al terug gaat tot 1971 (of eigenlijk nog verder tot het begin van Bretton Woods). Dat is namelijk het probleem dat de valuta van één land geaccepteerd wordt als reserve in de plaats van goud. Daardoor is de wereldwijde handelsbalans inmiddels zo ver uit het lood geslagen dat iedere poging om het weer terug te duwen gedoemd lijkt te mislukken…

Frank Knopers

Deze column van Frank Knopers verscheen eerder op GoudstandaardGoudstandaard is gespecialiseerd in de verkoop en opslag van fysiek edelmetaal. Wilt u meer informatie over beleggen in edelmetalen? Bel ons op +31(0)88 46 88 488 of mail naar [email protected].
Picture of Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

3 gedachten over “Begint Trump een handelsoorlog?

 • VS is de ineenstorting zowel economisch als strategisch nabij.
  Na 1945 is eerst Latijns-Amerika leeggeroofd en west Europa na 1970 heeft dit gedrag kopieert in west Europa door het Oostblok voor weinig te laten produceren.
  Gevolgd door de ineenstorting van de Sovjet Unie 1991.
  Toen ontstond de monopolaire wereld geleid door VS die middels de Globalisering wat China grote welvaart bracht op papier de werkelijkheid is even anders.
  Rusland kwam weer op de been na 2000 door V.V.Putin en zijn team welke zoals we nu aanschouwen weer voor gezorgd hebt dat de wereld Multipolair is geworden.
  De wereld is weer een tegenstander geworden van de Anglo Zionistische wereld en dat zint deze niet, gevolg voorbereiding op de Grote oorlog tegen Rusland vanuit Noord Korea, Midden Oosten en Europa.
  Helaas toont V. Putin op 1 maart jl. dat Rusland de ultra nieuwe strategische kernwapens aan de wereld en schakel de VS strategisch uit nog voordat er een schot is gevallen in de zo begeerde 3e wereld oorlog door VS met zijn Anglo zionistische leiders.
  Russische wapens werken altijd en zijn al operationeel, het waren geen sprookjes die verteld en getoond werden.
  Deze leiders zijn paranoïde en denken nog strategisch zoals 80 jaar terug met Hitler.
  Wat inhoud grondoorlog in Noord Korea midden oosten en oost Europa om Rusland te omsingelen en te bezetten.
  Helaas is Rusland iets groter als dat de Neocons kunnen bevatten en beheersen zij de raket technologie tot in perfectie.
  Dit alles dwingt de al verloren economisch oorlog maar ook de Cyberoorlog voort te zetten.
  Ik zie vele gelijkenissen met de Sovjet Unie 1986-1991.
  De uitkomst zal dan ook hetzelfde zijn.
  Wat ook opvalt is dat EU met zijn leidende macht Duitsland steeds stiller word.
  Logisch de VS verdwijnt als rugdekking voor de EU richting Rusland voor economisch en politiek.

  Beantwoorden
  • Deze opsomming kan wel eens heel dicht bij de waarheid staan, het anglo zionistisch model is in ieder geval zeer zeker de duivelse kracht om de boel eens flink in de brand te steken!

   Beantwoorden
 • G.W.Busch heeft in 2002 ook dit grapje uitgevoerd, maar kwam er na grote ontslagen een jaar later weer van terug. De vraag is of China op en stiekeme manier in het vrijgekomen gat springt.Zonder dat de E.U. politiek het echt in de gaten heeft, is China met zijn ontwrichtend systeem van de Zijde straten bezig.(zie mijn eerdere opmerkingen) Thans blijkt dat China, infrastructuur in de Balkanlanden financiert, echter niet het exploitatie risico wil lopen.
  Feitelijk is sprake van een soort Chinees imperialisme gelijk een octopus strategie, welke tot doel heeft economische en politieke invloed te verwerven.
  Deze invloed ontstaat door de Chinese financieringen en bedrijf nederzettingen/werkgelegenheid en derhalve afhankelijkheid hiervan.
  Tegelijk worden distributie centra en goedkope productie middelen ingezet om de eigen landen-productiviteit te ondermijnen.
  Ook worden dwars verbanden aangelegd om zo goedkoop technologische kennis te verwerven, welke doorgesluisd wordt naar China.
  Vooral worden landen met goedkope arbeidskrachten opgenomen in de Zijde straten, welke ook nog werken met Chinese robots, block Chaim,algoritmische sensors. etc.
  Deze landen kunnen beter concurreren dan de Chinezen, aangezien de Chinese levensstandaard aanzienlijk gestegen is en hun arbeidskosten hoger liggen.
  Ondertussen zit de E.U. te slapen en zorgt hierdoor op termijn voor spanningen aan de onderkant van de E.U.arbeidsmarkt, c.q. werkeloosheid.
  Als uitsluitsel moeten hierdoor de E.U.belastingen verder omhoog, waardoor minder overblijft voor research en investeringen t.d.v. arbeidsplaatsen.
  Dat wordt een moeilijke opgave, nu de drukpers exercitie, van de E.C.B. teneinde loopt en de E.C.B. voor meer dan €,3.200 miljard, voornamelijk waardeloze obligaties van schuldenlanden op haar balans heeft staan.
  Tenslotte heeft China geld genoeg en wil het zijn enorme deviezen voorraad van $, lozen en van zijn Yuan, een wereld valuta maken zeker nu de V.S. zich wenst te isoleren.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *