“Dow Jones is grootste piramidespel ooit”

De Dow Jones is het grootste piramidespel van alle tijden, dat stelt Wim Grommen. Grommen heeft verschillende publicaties over de economische crisis op zijn naam staan, waarin hij onder meer in gaat op de historisch terugkerende patronen en transformatieprocessen in de economie. Op zijn LinkedIn pagina staat een lijst van publicaties in Nederlandstalige en Engelstalige media. Het volgende artikel is een vertaling van zijn laatste publicatie, getiteld “The Dow Jones Index is the Greatest of All Ponzi Schemes”.

 

De Dow Jones Index is het grootste piramidespel ooit

Let op: De prestaties van de 30 aandelen van de Dow worden gemanipuleerd!

Door: Wim Grommen (met Lorimer Wilson)

De Dow Jones Industrial Average (DJIA) Index – de oudste aandelenindex van de VS en de meest invloedrijke in de wereld – bestaat uit dertig bedrijven en heeft een extreem interessante en moeilijke geschiedenis. Van het begin, de transformatie tot de structurele ontwikkelingen die de index alle attributen heeft gegeven van wat men een Ponzi piramidespel noemt…

De Dow jones Index werd in 1896 voor het eerst gepubliceerd. De index bestond toen uit twaalf bedrijven en was simpelweg een gemiddelde van de prijs van deze twaalf aandelen. De waarde van deze aandelen werd opgeteld en vervolgens gedeeld door twaalf. Als gevolg daarvan hadden de aandelen met de hoogste prijs het meeste invloed op de beweging van de hele index. In 1916 werd de Dow 12 de Dow 20, nadat vier bedrijven uit de index gingen en werden vervangen met twaalf nieuwe bedrijven. In oktober 1928 werd de Dow 20 de Dow 30, maar de berekening van de index werd op dat moment veranderd. In plaats van de totale waarde van alle aandelen te middelen werd het totaal gedeeld door wat men de ‘Dow Divisor’ noemt.

Hoewel de invoering van de Dow Divisor logisch leek, was het dat – en is het dat nog steeds – totaal niet! Waarom? Omdat er bij iedere aanpassing van de bedrijven in de index en bij splitsing van aandelen er geen vergelijking meer gemaakt kan worden tussen de nieuwe en de oude index. Het is alsof je een vergelijking probeert te maken van de smaak van een cocktail, een cocktail die bestaat uit verschillende vruchten en waarvan het aantal verschillende vruchten en hun  unieke smaak continu veranderen. Ik zal uitleggen hoe het bovenstaande zich verhoudt tot de Dow.

Bedrijven gaan door vijf fasen van transitie

Aan de ene kant verdwijnen er bedrijven uit de index, bedrijven die zich bevinden in de stabilisatiefase of neergangsfase. Er zijn vijf fasen te onderscheiden.

 1. De voor-ontwikkelingsfase, waarin de huidige staat niet zichtbaar verandert
 2. De groeifase, waarin het veranderingsproces begint
 3. De versnellingsfase, waarin zichtbare structurele veranderingen op sociaal, cultureel, economisch, ecologisch en institutioneel niveau elkaar gaan beïnvloeden
 4. De stabilisatiefase, waarin de snelheid van de sociologische verandering afneemt en ene nieuwe dynamiek ontstaat door een leerproces
 5. De neergangsfase, waarin de kosten van een bedrijf stijgen door overcapaciteit en het bedrijf zich terugtrekt van de markt

De Dow Index is een piramidespel

Aan de andere kant bevinden de bedrijven die aan de Dow Jones index worden toegevoegd zich nog in de groeifase of de versnellingsfase. Deze dynamiek zorgt ervoor dat een blijvende stijging van de index veel waarschijnlijker is dan een daling van de index. In feite zorgt de manier waarop de Dow Jones index beheerd wordt er zelfs voor dat er een piramidespel ontstaat! Alles gaat goed zo lang er bedrijven aan de index worden toegevoegd die in hun groeifase zitten en bedrijven uit de index blijven verdwijnen die de fase van stabilisatie of neergang bereikt hebben.

De valse stijging van de Dow verklaard

Op 1 oktober 1928, toen de Dow Jones werd uitgebreid naar dertig bedrijven, werd er in de berekening van de index rekening gehouden met de aandelensplitsingen die zo nu en dan plaatsvonden. Toen werd bepaald dat de totale som van alle aandelen niet door 30 maar door 16,67 gedeeld moest worden, de zogenaamde Dow Divisor. Dat was nodig om de waarde van de index gelijk te houden.

Op 1 oktober 1928 was de som van alle dertig aandelen van de Dow Jones $3.984, een getal dat gedeeld werd door 16,67 en daarmee een indexscore opleverde van 239. Dat was een plotselinge stijging van 80% van de index ten opzichte van de oude indexberekening van 132,8 (3.984/30)!! Deze actie zorgde ervoor dat er veel meer weging werd toegekend aan absolute veranderingen in dollars van aandelen met de grootste prijsschommelingen. Maar daar bleef het niet bij!

In september 1929 werd de Dow Divisor opnieuw aangepast. Deze keer werd de deler nog verder verlaagd tot 10,47, om te corrigeren voor de aandelen die in 1928 uit de index verdwenen en eraan toegevoegd werden. Dat zorgde ervoor dat de index van 1 oktober 1928 werd opgekrikt naar 380,5. Een stijging van 186,5 ten opzichte van de oude berekening!!

Vanaf 1929 (tenminste voor een bepaalde periode) had deze aanpassing van de Dow Divisor het effect – en ik herhaal mijzelf – dat er nog meer belang werd toegekend aan de absolute dollarveranderingen van de aandelen die het meest in waarde veranderden.

800px-DJIA_historical_graph_svg

De Dow Jones index: punten zijn geen dollars

Hoe de Dow Divisor bijdroeg aan de crash van 1929

Uit bovenstaande analyse/uitleg wordt duidelijk dat de dramatische “aanpassingen” van de Dow Divisor (samen met het toevoegen van bedrijven in de groeifase en het verwijderen van bedrijven in de stabilisatie- of neergangsfase) voor een groot deel hebben bijgedragen aan de extreme stijging van de Dow Jones index tussen 1920 en 1929 en de daarop volgende dramatische daling tot en met 1932.

De exponentiële stijgen van de Dow Jones onthuld

In de jaren ’80 en ’90 werd de ondermijning van de werkelijke waarde van de Dow 30 voortgezet. Je raad het al, de ‘aanpassingen’ van de Dow Divisor bleven komen door veranderingen in de samenstelling van de index en door de vele aandelensplitsingen die hebben plaatsgevonden. In 1985 was de deler nog maar 1,116 en op het moment van schrijven staat de Dow Divisor op 0,132129493.

Inderdaad, een stijging van $1 in de totale waarde van alle dertig aandelen uit de index zorgde voor 8.446 meer indexpunten dan in 1985 (1,116 / 0,132129493). Was de Dow Divisor niet zo dramatisch verlaagd, dan zou de indexscore van 12.215 punten in november 2010 veel lager zijn. De totale waarde van alle aandelen uit de index was op dat moment $1.481,85, wat met de Dow Divisor van 1985 een Dow Jones index zou opleveren van 1327,82 punten (1.481,85 / 1,116). Zouden we de originele berekening in ere herstellen, dan zou de Dow Jones index nog maar 49,395 punten zijn (1.481,85 / 30)!!

De cruciale vragen die we vandaag de dag moeten stellen zijn:

 1. Is de huidige stand van de economie goed genoeg om de Dow 30 op haar huidige niveau te houden?
 2. Blijven de dertig aandelen die nu in de index zitten robuust of zullen ze evolueren naar een fase van stabilisatie of neergang?
 3. Zullen er genoeg bedrijven zijn die de taak op zich kunnen nemen om de Dow Jones index verder op te pompen?
 4. Zal de Dow Divisor opnieuw veranderen?

De Dow 30 is de grootste ponzi van allemaal

Ik doe een beroep op de financiële wereld om een kritische blik te werpen op de Dow Divisor. Als deze blijft zoals die nu is, dan blijft de misleiding van investeerders bestaan bij iedere transitiefase van de Dow Jones. Dit grootse Ponzi schema zal enorme consequenties hebben voor alle investeerders.

 

DOWDIVISOR30

Wim Grommen heeft onlangs een internationale campagne gelanceerd, genaamd DOWDIVISOR30. Deze campagne is bedoeld om degenen die verantwoordelijk zijn voor de samenstelling van de Dow Jones te overtuigen dat de Dow Divisor in de formule waarmee Dow Jones wordt berekend, op korte termijn weer zijn oorspronkelijke waarde moet krijgen, namelijk 30. Degenen die verantwoordelijk zijn, zijn een aantal journalisten van de Wall Street Journal en de eigenaar van de Dow Jones Index, het bedrijf S & P Dow Jones Indices LLC, een dochteronderneming van The McGraw-Hill Companies. Burgers kunnen wereldwijd een petitie tekenen die de regering van de president Obama vraagt om druk uit te oefenen op de betreffende journalisten en het bedrijf S & P Dow Jones Indices LLC om deze wijziging in de formule van de Dow Jones door te voeren.

— Voor meer informatie over deze campagne, klik hier —

Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

6 gedachten over ““Dow Jones is grootste piramidespel ooit”

 • Met veel belangstelling heb ik het artikel gelezen.
  Het spitst de aandacht toe op de Dow Jones Industrial Index, maar hoe is het gesteld met de overige beursindices? Bijvoorbeeld, de S&P 500 index, maar ook de indices van Morgan Stanley, vertonen een hoge mate van correlatie met de Dow Jones Industrial Index. De conclusie moet dus zijn dat òf het artikel overdrijft òf dat we op nog veel grotere schaal op het verkeerde been worden gezet.
  Het financiële systeem, niet alleen de beurzen maar ook de banken, drijft op blind en onaantastbaar vertrouwen. Duidelijk is het systeem belang heeft bij een voortdurende netto instroom van gelden en juist geen enkel belang heeft bij grootscheepse onttrekking van middelen (dat zou het niet overleven). Het kan dus niet anders dan dat de informatie wordt gezeefd en gekleurd, alle regels en toezicht ten spijt.

  Beantwoorden
 • Gert-Jan van der Sleet

  Leuk bedacht maar er ontbreekt wat..(daarnaast zijn prijs en waarde verre van gelijkwaardig)

  Maar laten we het vb van een 3M eens nemen, een Dow Jones fonds.

  Huidige koers 115$, kwartaaldividend in 2013 van 0,635$ (per jr = 2,54$)

  Volgen we de redenering dat de DJ eigenlijk volgens het oude model op 1500 punten hoor te staan = 10% van het huidige niveau dan zou de waarde van 3M +/- 11,50$ zijn.

  Dus 3M = 11,50$ met een dividend per jaar van 2,54$ dat is ruim 25%, de Divisor doet zijn werk dus naar behoren.

  Een ander mooi voorbeeld is Wal-Mart dat sinds 1983 11 keer is gesplitst 1:2
  Dus in 1983 100 aandelen maakt na 11 splitsingen van 1:2 200.000 aandelen!

  Uiteraard dient een index dergelijke zaken mee te nemen om tot een gewogen gemiddelde te komen!

  Beantwoorden
 • Toevoeging:

  S&P verantwoordelijk voor de DJ index reclameert niet dat er een vergelijk kan worden gemaakt, dit staat duidelijk in hun factheets/methodologie.

  http://www.djindexes.com/literature/

  Dat beursvolgers/analisten dit doen is een ander verhaal
  Stukje uit de factsheet van S&P

  “Past performance of the Index is not an indication of future results. Prospective application of the methodology used to construct the Index may not result in performance commensurate with the back-test returns shown. ”


  PERFORMANCE DISCLOSURE The Dow Jones Industrial AverageTM (the “Index”) was first calculated on May 26, 1896, at the market close. All information presented prior to this date is back-tested. Back-tested performance is not actual performance, but is hypothetical. The back-test calculations are based on the same methodology that was in effect when the index was officially launched. Complete index methodology details are available at http://www.spindices.com.

  Past performance of the Index is not an indication of future results. Prospective application of the methodology used to construct the Index may not result in performance commensurate with the back-test returns shown.

  The back-test period does not necessarily correspond to the entire available history of the Index.

  Please refer to the methodology paper for the Index, available at http://www.spdji.com or http://www.spindices.com for more details about the index, including the manner in which it is rebalanced, the timing of such rebalancing, criteria for additions and deletions, as well as all index calculations. It is not possible to invest directly in an Index.

  Beantwoorden
  • Dank voor de toevoeging. Toch verdient het onderwerp aandacht, aangezien er nog steeds associaties gemaakt worden tussen aandelenkoersen en de stand van de economie…

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Doe mee met de Bullrun 🚀10 euro gratis tijdelijke actie bij Bitvavo