Aan het einde van de maand mei is het gaan regenen in grote delen van de VS, waar het tot dan toe droog was geweest. Bovendien ging in veel staten de temperatuur omhoog. Het resultaat was, dat veel beleggers hun long position in tarwe gingen afbouwen. Warmer weer impliceert in hun ogen, dat de wintertarwe nog kans krijgt enigszins te herstellen en dat het zaaiprogramma voor het voorjaar alsnog voorspoedig afgewerkt kan worden. Bovendien druppelden er de afgelopen week berichten binnen uit Oekraïne en Rusland dat de oogst van wintertarwe er beter voorstond, dan tot nu toe aangenomen werd. Ook hier speelt regenval schijnbaar een doorslaggevende rol. In de Oekraïne verhindert de politieke onrust de boeren niet door te gaan met hun werkzaamheden!

Tarweprijs daalt

Tarweprijs daalt

Schrikreactie

Het resultaat van al dat goede ‘slechte’ nieuws was, dat veel institutionele beleggers hun long posities hebben afgebouwd en in sommige gevallen hun verliezen hebben genomen. Markinsiders wijzen erop, dat veel beleggers schrikachtig geworden zijn door ervaringen uit het verleden. Door niet adequaat te handelen hebben ze grote verliezen geleden. Dat wilde ze liever niet nog een keer meemaken.

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor het heden. Dat zou ook nu wel eens het geval kunnen zijn. Als we naar het Amerikaans Ministerie van Landbouw (USDA) luisteren, dan kan de beslissing om uit tarwe te stappen wel eens prematuur blijken. Volgens het USDA is er inderdaad veel regen gevallen in het zuidelijk deel van de Great Plaines, maar het ministerie denkt dat die regenval toch te gering is om nog een positieve invloed te hebben op de ontwikkeling van de wintertarwe. In Oklahoma bijvoorbeeld viel er te weinig regen om de ondergrond door en door nat te maken en in Kansas, de belangrijkste tarwestaat van de VS, ging het percentage van de oogst dat er slecht voorstaat, met een procent omhoog naar 62%.

Droogte in grote delen van de VS

Droogte in grote delen van de VS

Zware regenval

Het USDA stelt verder vast, dat de zware regenval in voorkomende gevallen de kwaliteit van de wintertarwe kan aantasten. Die is al gedaald door de langdurige droogt. De vooruitzichten lopen door het atypische weer van de afgelopen maanden sterk uiteen. Zo zal de oogst in het noorden van Texas variëren van 5 tot 25 bushels per acre. Misschien wel de belangrijkste reden, dat regen nog weinig kan betekenen voor de wintertarwe is het simpele feit, dat in sommige delen van de Great Plaines de combines al aan het rijden zijn en de oogst wordt binnengehaald.

Als de USDA het gelijk aan zijn kant heeft, dan kunnen prijzen voor tarwe in de komende weken gaan herstellen. Zeker als blijkt, dat de kwaliteit en de kwantiteit van de wintertarwe te wensen over laat. Dat kan trouwens ook gevolgen hebben voor de oogst van 2015. Zaaizaad van mindere kwaliteit brengt bijna automatisch een mindere oogst op het veld! Als die prognose waar is, dan zullen prijzen zeker gaan herstellen!

Cor Wijtvliet

BELANGRIJK:

– Opmerkingen en vragen kunt u richten aan: info@corwijtvliet.nl
– Bezoek ook de website van Cor Wijtvliet en lees meer door hem geschreven artikelen
– U kunt Cor Wijtvliet boeken voor een inspirerende spreekbeurt. Laat u verrassen!
– U kunt zich hier abonneren voor het wekelijks Cor Wijtvliet Journaal, voor het geval u deze
nog niet automatisch ontvangt.
– Maak ook kennis met de nieuwsbrief Crash Investor.