Het Europese noodfonds is een feit, maar of het een fundamentele oplossing is om de euro te redden? Financieel joualist van Der Spiegel Michael Sauga typeert het Europese beleid in een zeer helder essay: Europa schuift de steeds hogere rekening naar voren omdat het niets doet aan de te grote schuldposities van de zwakke Europese broeders. Sauga concludeert dat de huidige maatregelen de problemen niet oplossen. Europa ontbeert een instituut dat, geheel onafhankelijk van de politiek, een land met te hoge schulden dwingt om te hervormen en de schulden te herstructureren. Hij pleit voor een Europese tegenhanger van het Inteationaal Monetair Fonds (IMF): het EMF. Maar of dat een oplossing is om de euro te redden? Ook wat hem betreft is dit nog maar de vraag. 

http://www.spiegel.de/inteational/europe/0,1518,753509,00.html