Econoom en voormalig bankier Alasdair Macleod biedt een rekenkundig inzicht in de totstandkoming van hyperinflatie en past dit voorbeeld toe op de situatie in Groot-Brittannië. Macleod legt uit dat de Britse overheid feitelijk niet bezuinigt, maar slechts bespaart op toekomstige uitgaven. De uitgaven nemen nominaal toe, maar uitgedrukt als percentage van het BBP nemen deze af.
Door de toenemende vergrijzing zullen publieke uitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg toenemen. De negatieve effecten van een hogere inflatie op spaargeld en hogere nominale publieke uitgaven zullen er toe leiden dat de publieke kosten steeds verder omhoog gaan, terwijl er juist minder kapitaal beschikbaar is om dit te kunnen financieren.
De exponentiële groei van (op schulden gebaseerd) geld zal vroeger of later omslaan in een valutacrisis. De kwantitatieve verruiming of geldpersfinanciering wordt dan wel uitgelegd als een beleidsinstrument om de bankencrisis te bezweren, volgens Macleod vergroot het de behoefte van de overheid om steeds meer geld bij te drukken. Daarmee bespoedigt het de onvermijdelijke ondergang van het geld zelf.