Vodafone betaalt geen belasting

Afgelopen weekeinde kwam het nieuws naar buiten, dat het Amerikaanse Verizon en het Britse Vodafone gaan scheiden na een minder gelukkig huwelijk van dertien jaar. Vodafone had een aandeel van 45% in Verizon Wirless, het moederbedrijf Verizon de resterende 55%. Gedurende die periode zijn er bij herhaling geruchten en gesprekken geweest. Steeds stond de vraag centraal of en hoe de samenwerking vervolgd zou worden. In maart van dit jaar berichtte Bloomberg, dat de gesprekken opnieuw hervat waren, waarbij alle opties op tafel lagen, die varieerden van een volledige fusie tot een definitieve scheiding.

Vrijstelling

Uiteindelijk is gekozen voor de definitieve scheiding. Naar eigen zeggen koos Vodafone voor het geld. De omzet van Verizon was in de afgelopen waarde verviervoudigd en het was tijd om winst te nemen, aldus CEO Vittorio Coalo.

De scheidingsovereenkomst heeft dan ook een waarde van $ 130 miljard. Na aftrek van kosten en een Amerikaanse belastingaanslag van naar schatting $ 5 miljard resteren er naar schatting $ 120 miljard voor Vodafone en zijn aandeelhouders. Opmerkelijk is, dat de Britse belasting geen penny zal innen van deze onverwachte bonanza aan dollars. Onder normale omstandigheden zou Vodafone een belastingaanslag van 23% tegemoet hebben kunnen zien. Daar zal nu geen sprake van zijn, omdat het bedrijf de hele transactie heeft laten verlopen via de houdstermaatschappij in Amsterdam. Maar ook in Nederland hoeft er geen belasting betaald te worden, omdat Vodafone gebruik kan maken van bepaalde vrijstellingen.

Deze affaire zal de discussie over het opzettelijk vermijden van belastingen opnieuw oprakelen.

Vette kluif

De Britse belastingdienst mag dan naast een vette kluif pakken, de voornamelijk Britse bezitters van Vodafone-aandelen doen dat bepaald niet. Ze mogen een bedrag van om en nabij $ 23,9 miljard in cash onderling verdelen. Daarnaast mogen ze een pakketje aandelen in Verizon ontvangen met een totale waarde van $ 60,2 miljard. Het gaat om zulke duizelingwekkend grote bedragen, dat sommigen al spreken van een eenmalige forse injectie quantitative easing in de Britse economie. Economen gaan ervan uit, dat het grootste deel van de cash opnieuw belegd gaat worden. Of ze ook op grote schaal afscheid gaan nemen van hun pakketje Verizonaandelen is nog maar de vraag. Zij, de beleggers, moeten dan wel belasting betalen over de belegginswinst.

Winnaar of verliezer

Los van het opmerkelijke verhaal over het niet betalen van belastingen, blijft de vraag wie er eigenlijk het meest profiteert van deze transactie. Op het eerste gezicht lijkt dat Vodafone te zijn. Na aftrek van het superdividend resteert het bedrijf een kas van tenminste $ 30 miljard. Het bedrijf heeft al aangekondigd na aflossing van schulden op het overnamepad te gaan in Europa. Dat is nog steeds een versnipperde markt met talloze middelgrote spelers in nagenoeg elk land van het continent. Daarnaast is er een trend zichtbaar, waarin vast en mobiel gaan integreren. Een groeiend aantal klanten wil een provider die beide diensten aanbiedt. Vodafone kan tot nu toe slechts mobiele diensten aanbieden. Er zijn voldoende middelgrote spelers, die in ieder geval een vast netwerk kunnen aanbieden. Ons eigen KPN is daar een voorbeeld van.

Geen vuiltje aan de lucht voor Vodafone, zou je denken. Dat is echter maar een deel van de waarheid. Op wereldschaal is Vodafone de middelgrote speler met nagenoeg geen schulden en een welgevulde schatkist en een sterke positie in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Het is met andere woorden een aantrekkelijke overnamekandidaat.

En dan Verizon, waar schuilt het voordeel voor dit bedrijf? Ceo Lowell McAdam heeft waarschijnlijk iets gedacht in de trant van nu of nooit. Mobiele aanbieders trekken profijt van de sterk stijgende groei van mobiele data. Daarnaast is de markt van mobiele diensten sterk gestegen. Denk maar aan de opmars van de smartphone en tablet. Het zijn allemaal waarheden als een koe, maar toch! Verizon zal niet het eerste bedrijf zijn, dat een kostbare beslissing neemt op de top van de markt om vervolgens de markt te zien omslaan in een gang naar beneden. Het is dus maar hopen voor het beste voor Verizon. Hoogmoed komt voor de val, is een gedachte die zich opdringt.

>> Wilt u de dagelijkse column van Cor Wijtvliet zonder een dag vertraging ontvangen? Klik hier om u aan te melden voor de gratis Wijtvliets Investment Insider nieuwsbrief! <<

Cor Wijtvliet

Cor Wijtvliet is onafhankelijk adviseur en expert voor Crash-Investor en auteur van Wijtvliets Investment Insider. Dr. Cor Wijtvliet is een zeer gerespecteerd, onafhankelijk analist die al 30 jaar succesvol actief is als analist, onderzoeker en adviseur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.