Martin Armstrong is sinds korte tijd uit de gevangenis. Sinds zijn vrijlating is hij onverminderd doorgegaan met het schrijven van analyses. In zijn laatste analyse trekt hij een interessante vergelijking tussen het hedendaagse Amerika en de ondergang van het Romeinse rijk. Volgens hem zijn de problemen van toen niet veel anders dan de huidige problemen. 

http://www.martinarmstrong.org/files/What%20Destroyed%20Rome%2005-18-2011.pdf