Wat economen bedoelen met een “liquidity trap” wordt in het onderstaande artikel helder uitgelegd.
Een liquidity trap houdt feitelijk in dat het monetaire en fiscale beleid geen effect hebben om de problemen met slechte schulden en een haperende economie te verhelpen (denk aan slechte investeringen). De eigenlijke doelstellingen van monetair en fiscaal beleid om de economie te doen laten groeien worden er niet mee behaald.
Deze analyse legt het belang van de omloopsnelheid van geld uit en daarmee de ineffectiviteit van de beleidsinstrumenten die overheden en centrale banken nu inzetten om de problemen te “verhelpen”.