Digitale euro kan nodig zijn om ‘kunstmatige valuta’ te bestrijden, volgens ECB

Een CBDC of digitale euro kan nodig zijn, waarschuwt de Europese Centrale Bank, om het spook van “kunstmatige valuta’s” af te wenden die grensoverschrijdende betalingen domineren. Economen Massimo Ferrari en Arnaud Mehl uitten hun bezorgdheid over de opkomst van kunstmatige valuta onder leiding van niet nader genoemde “buitenlandse technologiereuzen”. Waarschijnlijk een verhulde verwijzing naar Facebook’s Diem-project.

De economen uitten hun bezorgdheid in de jaarlijkse evaluatie van de euro door de ECB, genaamd “De internationale rol van de euro”. Volgens de economen zou een punt van zorg een situatie kunnen zijn waarin binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen worden gedomineerd door niet-binnenlandse providers zoals buitenlandse technologiereuzen. Deze zullen in de toekomst mogelijk kunstmatige valuta aanbieden volgens de economen.

Het paar voegde eraan toe dat dit niet alleen de stabiliteit van het financiële systeem in gevaar zou kunnen brengen. Zowel individuen als handelaren zouden ook kwetsbaar zijn voor een klein aantal dominante aanbieders met een sterke marktmacht. Over de opkomst van kunstmatige valuta of stablecoins in Europa, maakt de ECB zich al lang zorgen.

Ook vroeg de ECB eerder aan EU-wetgevers om vetorecht tegenover particuliere stabiele projecten zoals de Diem-coin van Facebook. Voor de lancering van een digitale euro hanteert de ECB een zorgvuldig benadering. In januari merkte Christine Lagarde, de ECB-president, hierbij op dat het een behoorlijke tijd zal kosten om ervoor te zorgen dat het veilig is. Eraan toevoegend sprak zij de hoop uit dat het niet meer dan vijf jaar duurt.

Verschillende scenario’s werden in het rapport van Ferrari en Mehl over “CBDC’s en wereldwijde valuta’s” afgewogen, waarin de noodzaak om een digitale euro uit te geven belangrijk kan worden. De noodzaak om te concurreren met grote technologiebedrijven voor betaalproducten en -diensten werd door de economen benadrukt. Het bundelen van een digitale euro met complementaire diensten zou een manier kunnen zijn om dit te doen, merkten zij ook op.

Volgens de economen zou een CBDC de digitalisering kunnen vergemakkelijken van informatie-uitwisseling bij betalingen via e-facturen, e-ontvangsten, e-identiteit en e-handtekening. Zo kunnen tussenpersonen diensten met een hogere toegevoegde waarde en technologische inhoud tegen lagere kosten aanbieden. De inzet van de digitale euro kan ook nodig zijn om de huidige grensoverschrijdende betalingsinfrastructuren te verbeteren, volgens het rapport.

Een digitale euro zou de noodzaak om vreemde valuta te gebruiken voor internationale transacties teniet kunnen doen, merken de auteurs op. Het zou ook de kosten die daarmee gepaard gaan, kunnen verlagen, wat op zijn beurt een uitbreiding van de wereldwijde e-commerce zou vergemakkelijken. Lage transactiekosten en bundelingseffecten zouden het factureren van grensoverschrijdende transacties aantrekkelijker kunnen maken.

Zowel voor betalingen als voor eenheid om lopende transacties af te wikkelen. De specifieke ontwerpkenmerken van een CBDC zouden belangrijk kunnen zijn voor zijn wereldwijde bereik, stelde het rapport ook. De noodzaak om het gebruik van een digitale euro te stimuleren door middel van interoperabiliteit, de anonimiteit van gebruikers en de mogelijkheid om offline betalingen uit te voeren, werd daarnaast benadrukt door het rapport.

Anonimiteit moet echter ook worden getemperd door de noodzaak om voldoende informatie over CBDC-gebruikers te hebben, om beveiligingen in te bouwen, benadrukten de economen. En om misbruik van fondsen voor terrorismefinanciering, grensoverschrijdende criminele activiteiten en witwassen te identificeren.