Ernst & Young publiceert een Ethereum-schalingsoplossing in het publieke domein

Ernst & Young’s (EY’s) pogingen om veilige en private transacties over publieke blockchains tegen goedkopere kosten te promoten, heeft geleid tot de release van Nightfall 3. Het bedrijf kondigde het nieuws aan via een persbericht op 1 juli, waarin staat dat Nightfall 3 zero-knowledge proofs combineert met optimistic rollups – zk-Optimistic Rollups – om de transactie-efficiëntie op Ethereum te verbeteren.

Zk-Rollups zijn één van de laag-twee schalingsoplossingen die ontwikkeld worden om schaalbaarheid te bereiken voor netwerken zoals Ethereum en maken gebruik van een proces van batched transfers die “gerold” worden in één transactie. Met deze nieuwe iteratie is Nightfall 3 een verzameling tools voor het privé beheren van Ethereum-transacties. Nightfall 3 maakt naar verluidt ZK proofs van transacties in Optimistic Rollups, waardoor het niet meer nodig is dat alle authenticatie nodes de geldigheid van de transacties verifiëren. Nodes die ongeldige blocks aanvechten zullen beloningen ontvangen, waardoor gegarandeerd wordt dat alleen geldige transacties aan de blockchain worden toegevoegd. 

Volgens het EY-team betekent Nightfall 3 een aanzienlijke verbetering van de transactie-efficiëntie en een verlaging van de gaskosten. Bij het detailleren van de verbeteringen in de zk-Rollups oplossing, merkte global blockchain leader bij EY Paul Brody op dat het protocol de beste balans biedt tussen wiskundige efficiëntie en veiligheid voor private transacties op het Ethereum netwerk. Door Nightfall 3 in het publieke domein te publiceren, stelt Brody in de aankondiging dat EY zijn steentje bijdraagt aan het versnellen van de adoptie van de technologie door bedrijven.

Nu Ethereum 2.0 nog in de maak is, blijven laag-twee oplossingen zoals ZK proofs en Optimistic Rollups aangeprezen worden als korte termijn oplossingen om de netwerkdoorvoer van Ethereum te verhogen.