Oppositie spant grondwettelijke rechtszaak aan tegen Bitcoin-wet van El Salvador

Een groep burgers die hun krachten bundelen met de politieke partij Farabundo Martí National Liberation Front (FMLN) heeft een rechtszaak aangespannen waarin wordt beweerd dat het Bitcoin adoptieprogramma van president Bukele ongrondwettelijk is.

FMLN-wetgever Jaime Guevara leidde de actie samen met burgers, waaronder aanklager Óscar Artero, die de Bitcoin-wet van het land karakteriseren als “niet legaal, niet gefundeerd en niet rekening houdend met het belang en de schadelijke gevolgen die een dergelijke wet voor het land zal hebben,” aldus te lezen in een lokale media-uitgave van El Mundo. Guevara verklaarde dat de aanklacht de pas benoemde magistraten van de Constitutionele Kamer van het Hooggerechtshof op de proef zal stellen.

De Salvadoraanse advocaat Enrique Anaya merkte op dat het presidentiële Huis niet duidelijk was over de manier waarop de Bitcoin-wet, die op 9 juni werd goedgekeurd, moest worden uitgevoerd, en vermoedt dat de wetgevers de rechtszaak misschien zelfs intern hebben aangespannen.

Guevara verklaarde dat het “wijdverbreide gerucht” is dat de Bitcoin-wet de agenda van president Nayib Bukele en zijn Nieuwe Ideeën-partij (Nuevas Ideas) bevordert ten koste van het algemeen belang, en beschreef de rechtszaak als “simpelweg het vertegenwoordigen van het volk”.

Uit een enquête die de Kamer van Koophandel en Industrie van El Salvador tussen 11 en 15 juni onder 1.600 personen heeft gehouden, bleek dat meer dan acht op de tien Salvadoranen niet zouden instemmen met betalingen en salarissen in Bitcoin. Op 16 juni zei de minister van Arbeid en Sociaal Welzijn van El Salvador, Rolando Castro, dat het land nog niet klaar is om Bitcoin in te voeren voor salarisbetalingen.

Het Bitcoin adoptieplan heeft al tegenwerking ondervonden van de Wereldbank, die weigerde het land te helpen bij de overgang, onder verwijzing naar “de tekortkomingen op het gebied van milieu en transparantie” die geassocieerd worden met de digitale activa.