Oproep tot volledig verbod op Bitcoin door Nederlandse functionaris

Een Nederlandse functionaris heeft BTC opgeblazen en opgeroepen tot een dringend algemeen verbod. Terwijl El Salvador de cryptocurrency als wettig betaalmiddel gebruikt. Directeur van het Nederlandse Bureau voor Economische Analyse onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Pieter Hasekamp, publiceerde een essay met de titel “Nederland moet Bitcoin verbieden”.

Een brede lijst van redenen waarom de Nederlandse overheid een onmiddellijk totaal verbod op het minen, verhandelen en vasthouden van Bitcoin (BTC) moet afdwingen, is door Hasekamp opgesomd in lijn met de titel van het essay. Doordat het geen intrinsieke waarde heeft en alleen waardevol is omdat anderen het misschien accepteren, kan het volgens de functionaris ertoe leiden dat de prijs van BTC keldert.

Een veelvoorkomend anti-crypto-verhaal, met het argument dat cryptovaluta geen van de drie functies van geld als rekeneenheid, betaalmiddel en waarde opslag kan vervullen, werd door de executive geciteerd. Ook andere veelvoorkomende anti-Bitcoin-argumenten haalde hij aan, waaronder bezorgdheid over de veiligheid, risico’s van fraude en oplichting. Hij voerde bovendien aan dat de crypto een nuttig hulpmiddel is voor criminele actoren.

Nederland loopt achter op landen die de afgelopen jaren zijn overgegaan om de cryptohype te beteugelen, volgens Hasekamp. Verder gaf hij aan dat Nederlandse toezichthouders echter zonder veel succes, hebben geprobeerd het toezicht op handelsplatformen aan te scherpen. De functionaris schrijft dat het Centraal Planbureau in 2018 wees op de risico’s van cryptohandel, maar concludeerde dat strengere regulering nog niet nodig was.

Hasekamp besteedde in zijn essay speciale aandacht aan de wet van Gresham. Dit is een monetair principe dat stelt dat overgewaardeerde valuta, of ‘slecht geld’, de neiging heeft om een wettelijk ondergewaardeerde valuta, of ‘goed geld’, uit de circulatie te drijven. Terwijl Bitcoin door Hasekamp “slecht geld” wordt genoemd, betoogde Hasekamp dat de wet van Gresham de tegenovergestelde manier zou kunnen werken met Bitcoin.

Volgens Hasekamp tonen cryptocurrencies alle kenmerken van ‘slecht geld’. Deze hebben een onduidelijke oorsprong, onzekere waardering en worden gebruikt voor duistere handelspraktijken. Hij gaf aan dat de wet van Gresham niet terug was en dat cryptocurrencies niet worden gebruikt bij gebruikelijke betalingstransacties. Slecht geld verdwijnt uit de circulatie omdat niemand het meer wil accepteren, besloot de Nederlandse functionaris.