AFM: Consument onderschat rente rood staan

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt dat de consument slecht op de hoogte is van de kosten die gemoeid gaan met het ‘rood staan’ op een betaalrekening. Op jaarbasis is de rente voor rood staan ongeveer 12 tot 15 procent, maar van de 511 ondervraagde consumenten wist slechts 10% deze percentages te noemen. Ruim 1/3 van de ondervraagden denkt dat de rente op rood staan lager is dan 6%. Ongeveer 1/8 deel van de respondenten schat de jaarlijkse rente op rood staan bij de bank op minder dan 3%.

Een onderzoek uit 2009 wees uit dat meer dan de helft van de Nederlanders destijds geen idee had wat de rente was op rood staan. Nu, vier jaar later, kunnen meer Nederlanders een rentepercentage noemen. Helaas onderschatten ze bijna allemaal de daadwerkelijke rente die banken in rekening brengen voor het rood staan.

Helft Nederlanders staat wel eens rood

Uit het onderzoek van de AFM (PDF) blijkt dat de helft van de respondenten wel eens rood heeft gestaan. Van deze groep beschouwt de helft het rood staan als een last. Tegelijkertijd geeft de meerderheid van de respondenten aan dat ze de mogelijkheid om rood te staan niet willen missen.

Bijna één op de drie ondervraagden zegt niet zonder roodstand te kunnen. Bij één op de tien ondervraagden is het saldo op de betaalrekening langer dan een maand negatief. Bij de lagere inkomens staat een kwart langer dan een maand rood bij de bank. Voor deze groep vormt het rood staan een fundamentele aanvulling op de bestedingsruimte.

‘Roodstand is duur krediet’

De consumenten die rood staan, maar die geen consumptief krediet opnemen, beschouwen roodstand vaak niet als een vorm van krediet. Dat vindt de AFM opvallend, aangezien rood staan op een betaalrekening één van de duurdere vormen van krediet is. De AFM geeft vier tips mee voor consumenten die regelmatig rood staan:

  1. Verlaag het limiet voor het rood staan of zet de limiet op nul
  2. Maak een overzicht van de maandelijkse inkomsten en uitgaven
  3. Gebruik spaargeld om het gat op de betaalrekening te dichten. De spaarrente is veel lager dan de kosten van het rood staan.
  4. Wie structureel rood staat kan beter een consumptief krediet afsluiten. De rente op deze vorm van krediet is lager dan de rente op rood staan.

Bron: AFM

Geld lenen kost geld

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.