Terwijl de officiële werkloosheid in Nederland de laatste jaren weer wat gedaald is blijft het besteedbare inkomen van huishoudens achter. Gecorrigeerd voor de inflatie is het besteedbare inkomen al vijftien jaar niet gestegen, terwijl het bruto binnenlandse product in dezelfde periode met in totaal 15% omhoog ging. Hogere belastingen en stijgende uitgaven voor gezondheidszorg en onderwijs zorgen ervoor dat huishoudens gemiddeld niet meer geld overhouden.

Besteedbaar inkomen huishoudens nog steeds op het niveau van 2001 (Bron: CBS, via @_basjacobs)