Wie dacht dat de Chinezen een magische truc gebruikten om de economie te laten groeien heeft het mis, want de volgende grafiek laat zien dat ook daar een groot deel van de economische groei te danken is aan schuldengroei. De private schuldquote is sinds 2008 met bijna de helft toegenomen, namelijk van 130% naar 209% van het bbp. Als gevolg daarvan besteden Chinezen vandaag de dag ook een groter deel van hun inkomen aan het aflossen van schulden. Was dat voor de crisis nog ongeveer 20%, nu is dat al meer dan 33% van het inkomen.

china-debt

Private schulden in China zijn de laatste jaren sterk toegenomen (via twitter)