De Visual Capitalist heeft een nieuwe versie gemaakt van de grafiek die de afgelopen tweeduizend jaar aan economische geschiedenis laten zien. De grafiek, gebaseerd op data van economisch historicus Angus Maddison, werd bijgewerkt met de nieuwste cijfers van het IMF. Dat levert het volgende overzicht op, waarop te zien is dat China en India vanaf het jaar nul tot en met ongeveer 1800 de grootste economieën ter wereld waren.

Door de industriële revolutie eind zeventiende eeuw en door de ontdekking van olie aan het begin van de twintigste eeuw begonnen de economische machtsverhoudingen in de wereld te veranderen en verschoof het economische zwaartepunt naar het Westen. Maar de laatste paar decennia zijn de economieën in het Verre Oosten weer aan een opmars bezig, mede door de succesvolle implementatie van Westerse technologieën en door een export-gedreven groeimodel.

Tweeduizend jaar economische geschiedenis (Bron: Visual Capitalist)