20 tekenen van toenemende armoede in de VS

 1. Volgens het Amerikaanse Census Bureau leeft momenteel één op de zes Amerikanen in armoede. Dat is het hoogste percentage sinds de jaren zestig.
 2. Als je de Amerikanen met een laag inkomen zou meenemen is de ontwikkeling nog veel slechter. Volgens het Amerikaanse Census Bureau horen meer dan 146 miljoen Amerikanen tot de categorie “arm” of “laag inkomen”.
 3. Ongeveer 20% van alle Amerikaanse kinderen groeit op in armoede. Dat zijn er procentueel meer dan in het jaar 1975.
 4. Naar schatting 57% van alle kinderen in de VS groeit op in een huishouden dat geschouwd kan worden als 'arm' of 'laag inkomen.'
 5. Onder Afrikaans-Amerikaanse huishoudens met kinderen heeft 29,2% soms te weinig middelen om eten te kopen.
 6. Volgens een recent uitgebracht rapport leeft 60% van alle kinderen in Detroit in armoede.
 7. Het aantal kinderen dat in de VS leeft op $2 per dag is toegenomen tot 2,8 miljoen. Dat is een stijging van 130% ten opzichte van 1996.
 8. Voor het eerst zijn er meer dan één miljoen schoolgaande kinderen die als dakloos worden aangemerkt. Dat zijn er 57% meer dan in het schooljaar 2006-2007.
 9. Het aantal daklozen in de regio van Washington D.C. (één van de rijkste gebieden van de VS) is met 23% gestegen sinds het uitbreken van de financiele crisis.
 10. Uit een studie van een universiteit blijkt dat armoede onder kinderen de Amerikaanse economie $500 miljard per jaar kost.
 11. Eén op de drie kinderen in de VS groeit volgens de statistieken op zonder vader.
 12. Van alle gezinnen waar het hoofd van het huishouden jonger dan 30 jaar is leeft 37% in armoede.
 13. Vandaag de dag zijn er ongeveer 20,2 miljoen Amerikanen die meer dan de helft van hun inkomen kwijt zijn aan hun huur of hypotheek.
 14. Ongeveer 40% van alle werkloze Amerikanen is al langer dan een half jaar werkloos.
 15. Eén op de vier Amerikanen heeft een baan die minder dan $10 per uur oplevert.
 16. Het aantal werkende armen in de VS is sterk toegenomen in de afgelopen jaren. Eén op de vier werknemers heeft een inkomen dat op of onder de armoedegrens ligt.
 17. Meer dan 100 miljoen Amerikanen ontvangen tenminste één vorm van sociale uitkering van de overheid. En dat is zonder de gezondheidsprogramma's als Medicare en Medicaid.
 18. Een recordaantal van 47,79 miljoen Amerikanen gebruikt voedselbonnen. Dat is de helft meer dan toen Obama aantrad als president van de VS.
 19. Het aantal Amerikanen dat voedselbonnen gebruikt is groter dan de totale populatie van een land als Spanje en groter dan de populatie van de volgende state gecombineerd: Alaska, Arkansas, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Hawaii, Idaho, Iowa, Kansas, Maine, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, South Dakota, Utah, Vermont, West Virginia, and Wyoming.
 20. In de jaren '70 gebruikte één op de vijftig Amerikanen voedselbonnen. Vandaag de dag is dat één op de zes. Van alle kinderen krijgt een kwart voeding die deels betaald is met voedselbonnen.

De verwijzingen naar alle artikelen en statistieken staan op The Economic Collapse Blog.

Een tentenkamp in Sacramento (Bron: Getty Images)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.