De Amerikaanse economie laat nog weinig tekenen van herstel zien. Er worden weliswaar een aantal banen gecreëerd, maar het is nog steeds niet genoeg om te compenseren voor de bevolkingsgroei. Daardoor blijft de werkloosheid stabiliseren op een relatief hoog niveau van iets meer dan 9%, waar het voor de crisis nog rond de 5% was. Maar als we Shadowstats moeten geloven stijgt de werkloosheid nog steeds, uitgaande van de meest brede definitie van werkloosheid zoals die vroeger ook door de Amerikaanse overheid werd gebruikt.

De stijgende werkloosheid die Shadowstats rapporteert toont ook samenhang met een enquête van CNN, die maandelijks een kort telefonisch interview afnemen met een groot aantal willekeurig gekozen volwassen Amerikanen. Op pagina 4 en 5 van het rapport (klik hier) is een overzicht geplaatst van de eerdere resultaten op de vraag hoe de Amerikaanse economie ervoor staat.

Uit de laatste peiling van eind september kwam naar voren dat maar liefst 90% van de ondervraagde Amerikanen de situatie van de economie als slecht bestempelden. Een jaar eerder beschouwde 80 procent van de ondervraagden de toestand van de economie als slecht, terwijl in 2006 dit percentage op 40 tot 50% lag. Gaan we terug naar de resultaten van 1999, dan blijkt dat destijds slechts 16% de economie als slecht bestempelde. Ook in de jaren 1997 en 1998 was de stemming onder het Amerikaanse volk aanmerkelijk positiever dan nu, toen ongeveer 80% van de ondervraagden de economie zelfs een positief oordeel gaf.

90% van de ondervraagde Amerikanen was negatief over de Amerikaanse economie volgens een enquête van CNN