Ondanks de constante banengroei, die regelmatig breed wordt uitgemeten als een bewijs dat de Amerikaanse economie uit het slop komt, blijkt dat de cijfers hierover minder positief te zijn dan wordt beweerd. De term “99ers” slaat op Amerikanen die langer dan 99 weken werkloos zijn. Deze groep van langdurig werklozen telt bijna 2 miljoen mensen en blijft groeien. De duur van werkloosheid neemt over de hele linie toe en de participatiegraad, het percentage van de beroepsbevolking dat werkt, staat op het lage niveau van 64,2%. Met andere woorden: van iedere 100 arbeidsgeschikte Amerikanen, werken er slechts 64.

http://www.layofflist.org/2011/05/17/99ers-and-the-long-term-unemployed-are-the-elephants-in-the-economic-recovery-room/