Het IMF waarschuwt keer op keer voor onevenwichtigheden in het inteationale financiële stelsel. Friend of friend of Another (Fofoa) legt die onevenwichtigheden uit, en legt ook uit welke rol goud had en gaat hebben om die tegen te gaan. Let ook op de mooie figuren die hij gebruikt in zijn analyse. Hieronder is de ke van deze wereldwijde onevenwichtigheden op de wereldkaart weergegeven: welke landen importeren en welke exporteren? 

http://fofoa.blogspot.com/2011/04/winner-takes-gold.html