Na een hele nacht onderhandelen heeft Griekenland eindelijk een akkoord bereikt met de Eurozone. De Grieken krijgen een nieuw steunpakket uit het ESM-noodfonds, op voorwaarde dat het land een nieuwe reeks hervormingen en bezuinigingen doorvoert. Eerdere voorstellen uit Athene kregen geen steun van de schuldeisers, omdat de maatregelen niet ver genoeg gingen.

Naar verluid krijgen de Grieken toegang tot een fonds van €50 miljard. Daarvan moet het land €37,5 miljard gebruiken om eerdere schulden af te lossen, zodat er nog maar €12,5 miljard overblijft om in de economie te investeren. Voordat Tsipras over het geld mag beschikken moet hij eerst de bezuinigingen en hervormingen door het Griekse parlement krijgen. Het gaat in hoofdlijnen om de volgende maatregelen:

  • Vereenvoudiging van de btw-regels en een algemene verhoging van de belastingen
  • Versobering van de pensioenen
  • Hervormingen om het rechtssysteem efficiënter in te richten
  • Het garanderen van de volledige onafhankelijkheid van het Griekse bureau voor de statistiek
  • Automatisch beperken van de uitgaven als de begrotingsdoelstelling niet gehaald wordt
  • Toepassen van Europese wetgeving ten aanzien van het redden van banken

Vooruitschuiven

Kort samengevat moet Griekenland nog meer bezuinigen, de lasten voor burgers verzwaren en beloven dat ze niet meer zal ‘knoeien’ met de statistieken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er vanuit verschillende hoeken zeer kritisch gereageerd wordt op dit ‘reddingsprogramma’. De Franse premier Hollande reageerde op twitter positief op het feit dat Griekenland in de Eurozone blijft. Regeringsleiders van de Europese landen zullen het uitleggen als een overwinning voor Europa, maar op twitter is er ook al een storm van kritiek op gang gekomen. Critici spreken van een staatsgreep, omdat Griekenland geen andere keuze zou zijn gegeven dan het ondertekenen van dit akkoord.


Greece-Bailout-Talks-1200Met dit akkoord zijn de problemen van Griekenland nog niet opgelost. Het meeste geld wordt gebruikt om schuldeisers te betalen, slechts een klein deel is beschikbaar voor investeringen in de economie. Ook geeft het akkoord geen verlichting aan de Griekse bankensector. De banken zijn nu al meer dan een week gesloten, waardoor het betalingsverkeer sterk ontregeld is. Grieken kunnen nog steeds niet meer dan €60 per dag pinnen en in veel winkels en restaurants wordt uitsluitend contant geld geaccepteerd. Betalingen naar het buitenland verlopen ook moeizaam, omdat de regering een kapitaalvlucht naar het buitenland wil voorkomen. Dat is met name lastig voor bedrijven die grondstoffen inkopen uit het buitenland.

Op de Europese beurzen is positief gereageerd op het akkoord tussen Griekenland en de Europese schuldeisers. De Griekse beurs ging 2% omhoog en ook elders in Europa gingen de beurzen met gemiddeld één tot twee procent omhoog. De euro hield stand ten opzichte van de dollar en staat op dit moment op een wisselkoers van iets minder dan $1,11.