Amerikaanse arbeidsmarkt blijft verslechteren

In de berekening van de werkloosheidscijfers worden mensen die al langer dan een bepaalde tijd werkloos zijn en die niet meer actief naar werk zoeken niet meer in de cijfers meegenomen. Daardoor wordt de beroepsbevolking kunstmatig steeds kleiner gemaakt en blijft het gerapporteerde percentage werklozen redelijk stabiel. De officiële werkloosheid staat inmiddels onder de 8%, een aanzienlijke daling ten opzichte van de piek van 10% eind 2009. Deze daling is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan een groeiende groep Amerikanen die niet worden meegeteld in de statistieken. Deze groep ontwikkelde zich als volgt (via het Economic Collapse Blog). De gegevens zijn afkomstig van de St. Louis Fed website.

  • 2006: 77,387,000
  • 2007: 78,743,000
  • 2008: 79,501,000
  • 2009: 81,659,000
  • 2010: 83,941,000
  • 2011: 86,001,000

In de afgelopen maand was dit aantal volgens de BLS opgelopen tot 89.868.000 personen, meer dan een kwart van de totale Amerikaanse bevolking. Sinds Obama president is zijn er meer dan 8 miljoen Amerikanen aan deze 'Not in Labor Force' groep toegevoegd. Ter vergelijking: in de jaren tachtig kwamen er in totaal maar 2.518.000 personen bij deze groep.

In de afgelopen maand kwamen er volgens de BLS 157.000 banen bij, conform de verwachtingen. Maar wie de correctie voor seizoensinvloeden achterwege laat ziet dat er tussen december vorig jaar en de eerste maand van dit jaar ongeveer 1,4 miljoen banen verdwenen zijn. Dat is een aanzienlijke daling die in de reguliere media niet genoemd werd.

The Economic Collapse Blog zette nog meer cijfers op een rijtje. Als eerste het percentage van de totale beroepsgeschikte bevolking dat een baan heeft. Dat percentage is de laatste jaren alleen maar gezakt, van 63,1% in 2006 naar 58,4% in 2011. In januari was dat verder gezakt tot 57,9% van de beroepsbevolking. Deze trend is overduidelijk negatief.

Lagere inkomens

Naast het feit dat er netto een paar miljoen banen verloren zijn gegaan tussen 2007 en nu speelt ook mee dat de inkomensongelijkheid steeds groter wordt. Volgens de meest recente data levert 41% van alle banen in de VS een jaarinkomen op van minder dan $20.000. Dat is misschien voldoende voor een alleenstaande, maar het is weinig als men er ook een heel gezin van moet onderhouden.

The Economic Collapse Blog merkt op dat meer dan 146 miljoen Amerikanen 'arm' zijn of van een 'laag inkomen' moeten rondkomen. Ondertussen stijgt het aantal Amerikanen dat zich aanmeldt voor voedselbonnen sinds het aantreden van Obama dagelijks met meer dan 11.000 personen.

Slecht klimaat voor startende ondeemers

Voor kleine ondeemers wordt het ook steeds moeilijker gemaakt in de VS, aldus het Economic Collapse Blog. Men verwijst naar een peiling van Gallup, waaruit blijkt dat 61% van alle kleine ondeemers zich zorgen maakt over de potentiële kosten voor gezondheidszorg. Ongeveer dertig procent van de ondeemers zegt geen nieuw personeel aan te nemen, omdat ze vrezen dat hun bedrijf er over twaalf maanden mogelijk niet meer is.

Econoom Tim Kane constateerde dat het aantal startups van bedrijven de laatste jaren sterk is teruggelopen. Of dat nou ligt aan het beleid van de Obama regering of de economische crisis in zijn algemeenheid blijft moeilijk te zeggen. De cijfers laten een negatieve ontwikkeling zien van het aantal startups per duizend inwoners:

  • Bush Sr.: 11,3
  • Clinton: 11,2
  • Bush Jr.: 10,8
  • Obama: 7,8

Schuldenbubbel

In een poging de economie opnieuw aan te jagen heeft de Federal Reserve kredieten extreem goedkoop gemaakt. Banken keren dan ook weer terug met riskante leningen zoals hypotheken waarbij geen eigen vermogen ingelegd hoeft te worden. De overheid draagt ook haar steentje bij aan het verder oppompen van de schulden, door jaarlijks een begrotingstekort van meer dan $1 biljoen te draaien en een deel van die tekorten te financieren via de Federal Reserve. Het is de vraag of daarmee niet het fundament wordt gelegd voor een nieuwe crisis.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.