Amerikaanse overheid verstrekt meer krediet dan banken

Onder de categorie 'non-revolving credit' verstaan we studentenleningen, consumptieve leningen, autoleningen, bedrijfsleningen en andere leningen die een vaste periodieke aflossing kennen. Hieronder vallen dus geen creditcards. Sinds 2009 is de hoeveelheid leningen die door de Amerikaanse overheid verstrekt werd aan de bevolking werkelijk geexplodeerd, zoals onderstaande grafiek laat zien. Voor de crisis stond er voor minder dan $100 miljard aan kredieten op de balans van de overheid, nu is dat meer dan vijf keer zo veel (blauwe lijn). Tegelijkertijd stagneerde het aantal leningen dat verstrekt werd door private instellingen (rode stippellijn).

De cijfers werden een paar dagen geleden gepubliceerd op de website van de Federal Reserve (PDF). Stefane Marion van National Bank Financial licht de cijfers toe op Business Insider

“De grafiek laat zien dat 'non-revolving credit' (70% van alle uitstaande kredieten) de afgelopen jaren de enige bron is geweest van kredietgroei, omdat 'revolving credit' (zoals creditcardschuld) stagneerde. Dit gezegd hebbende: een groot gedeelte van de kredietgroei gaat niet naar aankopen van duurzame consumptiegoederen. Studentenleningen blijven de primaire drijfveer voor consumentenkredieten met een jaarlijkse groei van 24%. Zonder deze leningen zou het totale non-revolving credit jaarlijks slechts met 2,9% gegroeid zijn.

De explosieve stijging van het aantal studentenleningen, nu verantwoordelijk voor 28% van het totale non-revolving credit dat verstrekt is, heeft het kredietlandschap drastisch veranderd. Zoals de data laat zien heeft de overheid, de belangrijkste verstrekker van studentenleningen, inmiddels de bankensector ingehaald als verstrekker van kredieten.

Het behoeft geen uitleg dat de stijging van het aantal studentenleningen in de toekomst problemen kan opleveren als de arbeidsmarkt er niet in slaagt werk te verschaffen aan jongere werknemers.”

De blauwe lijn geeft de explosie van het aantal studentenleningen weer sinds 2009 (Grafiek via Business Insider)

Totaal verstrekt krediet door Amerikaanse overheid overstijgt kredietverlening van banken (Bron: Federal Reserve)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.