De Amerikaanse overheid zag haar schuld afgelopen maanden boven de $14 biljoen stijgen maar ook de Amerikaanse staten zien hun schulden sterk stijgen. Door de kredietcrisis daalde de belastinginkomsten van de Amerikaanse staten en hebben ze te kampen met grote gaten in hun begrotingen. SBS maakte een opsomming van de huidige schuld van de staten, toekomstige pensioenlasten, toekomstige lasten voor sociale zekerheid en de verwachte begrotingstekorten voor 2011. Volgens SBS hebben de staten een totale schuld van $4.2 biljoen. Daarvan wordt met $3.4 biljoen verreweg het grootste deel ingenomen door toekomstige pensioenlasten en sociale zekerheid

De staten met de grootste tekorten zijn respectievelijk Califoië, New York, Texas, New Jersey en Illinois. Califoië heeft een schuld van $612 miljard. New York volgt met $305 miljard en daaa heeft Texas de meeste schuld met $283 miljard. De staat Vermont heeft met $6 miljard de laagste schuld. 

Toch zouden de totale schuldcijfers lager kunnen uitvallen. SBS gebruikt namelijk een scenario waarbij de pensioenlasten het hoogst uitvallen. Bij schattingen van bijvoorbeeld de conservatieve denktank American Enterprise Institute bedragen de toekomstige pensioenlasten $2.8 biljoen. Onderzoeksinstituut Pew Center on the States is zelfs van mening dat de pensioenlasten “maar” $700 miljard bedragen. Het grote verschil in de verwachtingen over de pensioenlasten komt door de verschillende assumpties omtrent de rendementen van de pensioenfondsen. SBS gaat uit van lage rendementen van de pensioenfondsen terwijl conservatieve economen een rendement verwachten van 4%. De meeste fondsmanagers zien in financiële onrust geen reden om hun voorspellingen bij te stellen en verwachten een rendement van rond de 8%. Dit zou in lijn zijn met het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar.