Amerikanen niet enthousiast over bezuinigen

Het onderzoeksbureau Pew Research deed begin deze maand onderzoek naar de mening van 'de Amerikaanse bevolking' ten aanzien van de bezuinigingen en lastenverzwaringen waar ze vanaf 2013 mee geconfronteerd zullen worden. Het onderzoek werd uitgevoerd onder een willekeurige groep van 1.003 Amerikanen, waarvan ongeveer een derde zich beschouwt als Democraat, Republikein en onafhankelijk. Deze mensen konden hun goed- of afkeuring geven over verschillende maatregelen die onderdeel zijn van de fiscal cliff, het grootschalige bezuinigingsprogramma dat werd ingebracht toen het schuldenplafond in 2011 verhoogd moest worden.Daaaast werden enkele algemene vragen voorgelegd over de toestand van de Amerikaanse economie en het begrotingstekort.

Men blijkt het grondig oneens te zijn over de beste aanpak van de schuldencrisis: 45% denkt dat de overheid meer moet uitgeven om de economie aan te jagen, terwijl een iets grotere groep van 49% denkt dat het aanpakken van het begrotingstekort de beste aanpak is. Het chronische begrotingstekort van de Amerikaanse regering blijkt overigens niet de hoogste prioriteit te hebben, want de respondenten plaatsen de toestand op de arbeidsmarkt boven het begrotingstekort (40% versus 25%) als zijnde het grootste probleem van Amerika.

De meerderheid van de Amerikanen die aan dit onderzoek meededen zijn van mening dat een combinatie van lastenverzwaringen en bezuinigingen het beste werkt. Vooral de respondenten die zich als Democraat bestempelt blijkt de voorkeur te hebben voor deze aanpak (80%), bij Republikeinen is dat een stuk lager (66%). Democraten zijn traditioneel meer voorstander van belastingverhoging dan Republikeinen, voorals als het om de belastingen voor hogere inkomens gaat.

Scepsis

Het publiek blijkt ietwat sceptisch te zijn over het terugdringen van het begrotingstekort. Een minderheid van 44% denkt dat er in vijf jaar tijd progressie geboekt is op dit onderdeel, terwijl 50% denkt dat dat niet zal lukken. Opvallend genoeg is het percentage respondenten dat denkt dat het begrotingstekort in vijf jaar verkleind kan worden in een jaar tijd is toegenomen. In dezelfde enquete van juli 2011 gaf 39% van de respondenten aan dat het terugdringen van het begrotingstekort in vijf jaar tijd haalbaar is. Democraten zijn er meer dan de Republikeinen van overtuigd dat Amerika haar begroting in vijf jaar weer op orde kan krijgen (65% versus 23%).

De meest populaire (of minst impopulaire) maatregel is het verhogen van de belastingen op Amerikanen die meer dan $250.000 per jaar verdienen. Hier staat 69% van de respondenten achter, slechts 28% is tegen. De minst populaire bezuiniging is die op het onderwijs, daar geeft 21% van de respondenten goedkeuring aan. Een meerderheid van 77% is tegen. Ook het snijden in de uitgaven voor wegen en infrastructuur blijkt niet populair te zijn, want 67% gaf hier geen goedkeurig aan.

Onderzoeksresultaten van enquete Pew Research geven aan dat Amerikanen niet graag willen bezuinigen (Bron: Pew Research)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.