Arbeidsmarkt VS: Minder fulltimebanen en meer jeugdwerkloosheid

Onderzoeksbureau Gallup voert maandelijks een enquête uit om te peilen hoe de arbeidsmarkt erbij staat. De 'Payroll to Population' meting brengt in kaart welk percentage van de Amerikaanse bevolking van 18 jaar en ouder een fulltime baan heeft (gespecificeerd als 30+ uren per week). Dat percentage kwam in november uit op 43,7%, een scherpe daling van het niveau van 45,7% in oktober. Het is zelfs de grootste maand-op-maand daling sinds Gallup begin 2010 begon met het bijhouden van deze cijfers. 

Deze cijfers zijn gebaseerd op een enquete die maandelijks gehouden wordt onder 29.000 willekeurig geselecteerde Amerikanen. Gallup zegt verder het volgende over haar onderzoeksmethodiek:

“Traditionele werkloosheidscijfers zijn gebaseerd op de beroepsbevolking, niet op de totale volwassen Amerikaanse populatie. Mensen die uit de beroepsbevolking vallen (not in labor force) maskeren in feite een verslechterde arbeidsmarkt.  'Payroll to Population' is daarentegen gebaseerd op de totale volwassen bevolking van Amerika en geeft daardoor een nauwkeuriger beeld van het arbeidsklimaat. De officiele werkloosheid in november ging omlaag door verandering van twee variabelen. Enerzijds door banengroei en anderzijds door een krimpende beroepsbevolking. De 'Payroll to Population' methode geeft een negatiever, maar ook een realistische, beeld van de werkelijke toestand op de arbeidsmarkt in de VS “

Gallup ziet percentage fulltime banen ten opzichte van totale populatie krimpen

Jeugdwerkloosheid

Zero Hedge komt ook met aanvullende data om de cijfers van de Amerikaanse arbeidsmarkt in perspectief te plaatsen. Vooral de jongeren komen steeds moeilijker aan werk, zoals onderstaande grafieken laten zien. De groep van 25-54 jaar heeft ook steeds meer moeite om een baan te vinden, in deze groep vallen zelfs de meeste ontslagen. Opvallende genoeg weet de oudere beroepsbevolking (55-69 jaar) het beste presteert op de arbeidsmarkt. Sinds 2009 kreeg deze groep er bijna 4 miljoen banen bij. Onder de rest van de beroepsbevolking (16-54 jaar) gingen sinds begin 2009 cumulatief bijna 3 miljoen arbeidsplaatsen verloren.

Oudere beroepsbevolking profiteert meest van banengroei VS sinds 2009  (Bron: Zero Hedge)

Cumulatieve banengroei per leeftijdscategorie (Bron: Zero Hedge)

Civilian Employment-Population Ratio

Via twitter werd ik gewezen op de Civilian Employment-Population Ratio. Ook deze grafiek zien we zo nu en dan voorbij komen. Deze indicator meet het percentage Amerikanen met een baan ten opzichte van de totale volwassen bevolking. Ook hier zien we nauwelijks herstel na de klap van 2008 en 2009.

Sinds de correctie van 2008 is er nauwelijks herstel geweest. Huidige niveau is vergelijkbaar met begin jaren tachtig (Bron: St. Louis Fed)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.