Volgens Arno Wellens, auteur van het boek Het Euro Evangelie, doen mensen er verstandig aan een deel van hun vermogen van de bank te halen en goud te kopen. Hij ziet de toekomst voor de Europese muntunie somber in, omdat volgens hem het gevoel van solidariteit ontbreekt om de euro in stand te houden. De honderden miljarden die nodig waren om landen als Griekenland, Portugal en Italië overeind te houden zijn volgens Wellens in feite een bail-out van Europese banken die een grote exposure hadden naar deze landen. Valt de muntunie uiteen, dan is het beter om tastbare bezittingen te hebben zoals edelmetalen.