Balans schaduwbanken wereldwijd stijgt naar $45 biljoen

Het balanstotaal van alle zogeheten ‘schaduwbanken’ is in 2016 met 7,6% gestegen naar $45,2 biljoen, zo concludeert het Financial Stability Board in een nieuw rapport dat deze week naar buiten werd gebracht. In 29 verschillende landen – die samen goed zijn voor meer dan 80% van het wereldwijde bbp – werd gekeken naar de totale kredietverlening buiten het reguliere bancaire systeem. Daarbij zijn er dit jaar ook voor het eerst cijfers van financiële entiteiten in Luxemburg en China in de totale berekening meegenomen.

Een groot deel van dit totaal komt voor rekening van collectieve beleggingsproducten waar op ieder moment geld weggehaald kan worden. Volgens de FSB groeide deze markt de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 13% per jaar. Dit soort financiële producten kunnen een risico vormen voor de stabiliteit, bijvoorbeeld wanneer er op korte termijn geld geleend wordt om verplichtingen over een langere termijn af te dekken. Tijdens de financiële crisis van 2008 droogde de liquiditeit op, waardoor het herfinancieren van kortlopende leningen niet meer vanzelfsprekend was. Centrale banken moesten toen ingrijpen om erger te voorkomen.

Shadow banking activiteiten groeiden in 2016 naar $45,2 biljoen (Bron: Financial Stability Board)

Schaduwbanken

Het Financial Stability Board werd in het voorjaar van 2009 opgericht als de opvolger van het in 1999 opgerichte Financial Stability Forum en kreeg als taak om de omvang van de zogeheten ‘schaduwbank’ activiteiten wereldwijd in kaart te brengen. Tijdens de financiële crisis van 2008 was er weinig zicht op deze activiteiten van niet-bancaire financiële instellingen, waardoor men het risico voor de financiële stabiliteit niet goed kon inschatten.

De kredietverlening die geheel of gedeeltelijk plaatsvindt buiten het reguliere bancaire systeem kan volgens het Financial Stability Board een waardevolle aanvulling zijn om reguliere kredietverlening door banken. Toch heeft de crisisperiode van 2007 tot en met 2009 laten zien dat deze kredietverlening een risico kan vormen voor de stabiliteit van de financiële sector.

Dit artikel wordt u aangeboden door Goudstandaard, uw adres voor de aankoop en verzekerde opslag van edelmetalen. Wilt u goud kopen? Neem dan contact op door te mailen naar contact@goudstandaard.com of door te bellen naar +31(0)88-4688488.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.