Er is in België nog steeds geen regering gevormd. De Belgen komen er niet uit terwijl de schuldenproblematiek met de dag groter wordt. België staat inmiddels op plaats 16 van het lijstje landen die het risico lopen failliet te gaan.
Het lijstje van onderzoeksbureau CMA wordt op basis van de prijzen voor credit default swaps opgesteld. Of de snelle opmars van België op dit lijstje helemaal gerechtvaardigd is, moet in twijfel worden getrokken. Het probleem met deze derivaten is dat zij niet alleen risico's helpen te verspreiden naar partijen die deze het beste kunnen dragen, zij kunnen de angst voor risico's verder aanwakkeren. Financiële partijen kunnen, zonder dat zij een lening hebben uitstaan bij de Belgische overheid, zich toch tegen een Belgisch faillissement verzekeren. Financiële risico's worden daarmee vergroot.
De Morgen heeft ook een fraai interactief overzicht gemaakt van de oplopende tekorten in België. De stijging van verzekeringspremies voor een Belgisch faillissement stijgen niet voor niets. De Belgische staatsschuld is opgelopen naar ruim 96% van het bruto binnenlands product (BBP).