De edelmetalen kunnen deze week de rally voortzetten die op 2 oktober begonnen is. Sindsdien is de zilverprijs bijna 10% gestegen en is goud bijna 3,5% omhoog gegaan. De constatering dat het bestuur van de Federal Reserve haar kans gemist heeft de rente te verhogen begint langzaam door te dringen bij beleggers. Sterker nog, als de Amerikaanse economie opnieuw in een recessie belandt, dan gaan we misschien nog wel meemaken dat de centrale planners verschuiven van een zero interest rate policy (ZIRP) naar een negative interest rate policy (NIRP). Dat betekent de introductie van negatieve rente!

negative-interest-ratesDe notulen van de laatste FOMC vergadering onthullen dat de Janet Yellen en haar gezelschap naar het socialistische Europa kijken voor ideeën, waar verschillende centrale banken nu al experimenteren met een negatieve rente. De voetnoot: Binnenkort moet je er rekening mee houden dat je rente gaat betalen voor het ‘privilege’ om je geld uit te mogen lenen aan de bank!

Deze week zullen beleggers kijken naar inflatiecijfers, winkelverkopen en cijfers over de industriële productie. Het vooruitzicht van een recessie komt steeds groter in beeld, ondanks de kleine herstelrally op de aandelenmarkt. Het lijkt erop alsof beleggers momenteel meer aandacht schenken aan de uitgestelde renteverhoging dan aan de verslechterende economische fundamenten.

Edelmetalen: Belangrijker dan ooit in uw portefeuille

Niemand lijkt er dezer dagen over te praten, maar we leven nog altijd in een inflatoir tijdperk. Wall Street is gefixeerd op de mogelijkheid van deflatie, nu de olieprijs gedaald is en de consumentenprijsindex rond de nul blijft schommelen. Maar de wielen van inflatie blijven draaien. De afgelopen tien jaar stond het beleid van centrale banken in het teken van nul procent rente en het opkopen van obligaties. Centrale banken hebben deze uitzonderlijke maatregelen aan het publiek verkocht als economische stimulering.

Maar nu blijkt dat deze grootschalige stimulering weinig effect heeft gehad op de reële economie. Het is duidelijk geworden dat het werkelijke doel van dit beleid geweest is de banken te ondersteunen en aandelenkoersen op te drijven. Ondertussen zijn de staatsschulden en de ongedekte verplichtingen alleen maar groter geworden. Dat epische probleem stond volop in de belangstelling bij beleggers, toen de prijzen van goud en zilver in 2011 hun piek bereikten. Headlines gingen toen over de impasse over het schuldenplafond en de angst voor inflatie.

inflation-dollarHelaas voor de liefhebbers van edelmetalen hebben centrale planners van de Federal Reserve en Wall Street de aandacht van beleggers weten af te leiden van deze problemen. Hogere aandelenkoersen, gemasseerde economische statistieken ten aanzien van de werkgelegenheid en de inflatie en het omlaag drukken van de goud- en zilverprijzen met het aanbieden van nog meer papier hebben allemaal een bijdrage geleverd aan het maskeren van de fundamentele problemen waarvoor je graag edelmetalen in je portefeuille wilt hebben.

Momenteel lijken beleggers zich weinig zorgen te maken over het inflatoire potentieel van de miljarden dollars die de Federal Reserve gecreëerd heeft om Amerikaanse staatsobligaties en hypotheekleningen op te kopen. Velen ontkennen dat er überhaupt sprake is van inflatie en denken dat een beleid van nul rente of zelfs negatieve rente maar weinig impact zullen hebben op de koopkracht van de dollar.

Maar het belonen van schuldenaren, terwijl er tegelijkertijd een soort jihad gevoerd wordt tegen de spaarders, zal niet zonder gevolgen blijven. Al die extra dollars die gecreëerd zijn in de verschillende rondes van monetaire verruiming klotsen nog rond in het financiële systeem – in de aandelenmarkt, geparkeerd als overtollige reserves en op allerlei andere plaatsen – maar niet in de reële economie. We hebben de risico’s van de financiële sector en de dreiging van inflatie nog niet overwonnen. Deze risico’s zijn er nog steeds, ze worden zelfs steeds groter. In de geesten van veel beleggers wordt hier nog niet veel gewicht aan toegekend, maar de verandering zit in de lucht.

Angst zal weer de boventoon gaan voeren in de besluitvorming van beleggers – misschien al heel snel.

De Federal Reserve is niet in de positie de rente substantieel te verhogen. De Republikeinen in het Amerikaanse Congres zullen spoedig laten zien hoe incapabel ze zijn ten aanzien van de bewaking van het schuldenplafond, dat momenteel op een hoogte van $18,1 biljoen ligt. En mensen zullen weer praten over de kans op een recessie. Beleggers beginnen zich zorgen te maken over de uitzonderlijk hoge koers/winst verhoudingen, dalende bedrijfswinsten en een potentiële obligatiebubbel. Sommige bedrijfsobligaties en leningen die zijn uitgegeven door lokale overheden zijn gewaardeerd alsof ze zo kredietwaardig zijn als Apple, terwijl de cijfers suggereren dat ze meer gemeenschappelijk hebben met Enron.

Ondanks alle negatieve woorden over edelmetalen zal er altijd vraag zijn naar een inflatie hedge die privacy en diversificatie biedt en die geen tegenpartij risico kent. We verwachten dat de vraag van beleggers naar goud en zilver de komende jaren dramatisch zal toenemen, ondanks de bias van Wall Street tegen goud. De prijzen van edelmetalen zijn dan misschien wel gedaald in de voorbije jaren, na duizenden jaren van geschiedenis als betrouwbare opslag van waarde is goud nog steeds niet overbodig geworden.

clint-siegnerMoney Metals Exchange

Clint Siegner is de directeur van Money Metals Exchange, de goudhandelaar die dit jaar in de Verenigde Staten door een onafhankelijk wereldwijd ratingbureau gekozen is tot “Dealer van het jaar”. Siegner studeerde af aan het Linfield College in Oregon en zet zijn managementervaring en passie voor persoonlijke vrijheid, een kleine overheid en eerlijk geld in om de bekendheid en het bereik van Money Metals Exchange te vergroten. Hij schrijft ook uitvoerig over de edelmetaalmarkt en hoe die markt samenhangt met politiek en wereldzaken.