Betalingsachterstand studentenlening passeert creditcard

De Federal Reserve Bank of New York houdt de gegevens over betalingsachterstanden op verschillende soorten leningen nauwlettend bij. Onderstaande grafiek laat zien dat studentenleningen momenteel het meest problematisch zijn, want daar zitten naar verhouding de meeste betalingsachterstanden. Recent is het aantal betalingsachterstanden zo hard gestegen dat studentenleningen nu meer risicovol zijn dan creditcardleningen.

De grafiek laat ook mooi zien hoe de betalingsachterstanden op hypotheken vanaf begin 2007 begon op te lopen, nog ruim voor het uitbreken van de financiele crisis. Insiders die toen ook al naar deze cijfers keken konden dus voorspellen dat het een keer mis zou gaan. Kort na het uitbreken begon de wanbetaling op creditcardschulden toe te nemen, maar nu zijn het de studentenleningen waarop zich de problemen concentreren. Op zich niet vreemd, want de jeugdwerkloosheid is hoog en studenten komen waarschijnlijk minder makkelijk aan een baan dan ze gedacht hadden.

Volgens Zero Hedge is de explosieve groei van het aantal studentenleningen makkelijk te verklaren. De overheid biedt deze namelijk tegen een extreem lage rente aan, veel lager dan een krediet bij een bank of creditcardmaatschappij. Met de goedkope studentenlening kunnen Amerikanen bijvoorbeeld andere leningen met een hogere rentelast aflossen. Dat patroon is ook zichtbaar in onderstaande grafiek, maar we kunnen niet aantonen of er ook feitelijk een verband ligt. De betalingsachterstanden op creditcards, hypotheken en autoleningen gingen allemaal omlaag, terwijl die op studentenleningen juist toenamen.

De tweede grafiek plaatst deze ontwikkeling in een ruimer perspectief. Op de totaal uitstaande leningen zijn de studentenleningen beperkt in omvang. Hypotheken zijn met afstand de grootste schuldposities. Het overige deel is redelijk gelijkmatig verdeeld over studentenleningen, autoleningen en dergelijke.

Betalingsachterstand op studentenleningen in de VS loopt sterk op

Studentenleningen zijn in omvang klein vergeleken met de hypotheekschulden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.