Daarin kwam naar voren dat in het eerste kwartaal van 2011 de vraag naar goud wereldwijd sterk is toegenomen.De vraag naar goud steeg in het eerste kwartaal van 2011 met 11% naar 981.3 ton. De stijging van de vraag naar goud werd vooamelijk gedreven door een significante toename van de Chinese vraag naar goud.

De aanhoudende inflatie en scherpe prijscorrectie in januari waren de belangrijkste oorzaken voor de sterke Chinese vraag naar goud. Chinese consumenten proberen door middel van het kopen van goud hun eigendommen te beschermen tegen inflatie. De sterke Chinese vraag naar goud is niet iets nieuws. Sinds de deregulering van de goudmarkt in 2001 is de Chinese vraag jaarlijks gemiddeld met 14% gestegen.


Traditioneel neemt de vraag naar goud voor sieraden het grootste deel in van de Chinese vraag. In 2010 was dit 64% van de totale vraag. De vraag naar goud als investering stijgt echter sterk. In het eerste kwartaal van 2011 bedroeg dit 91 ton. Meer dan twee keer zoveel als tijdens het eerste kwartaal van 2010. Dit is niet een nieuw fenomeen. In de periode tussen 2007 en 2010 steeg de Chinese vraag naar goud als investering volgens de CPM groep jaarlijks cumulatief met 68%.

De Chinese vraag was in het eerste kwartaal zo sterk dat het de vraag van de Westerse landen overtreft. Met andere woorden, de Chinese vraag is groter dan de vraag van de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland, Engeland en andere Europese landen bij elkaar opgeteld.

De stijging van de goudprijs en de vraag naar goud viel samen met een sterke stijging van het inkomen. De onderstaande grafiek laat zien hoe het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking van $3.000 in 2001 naar bijna $7.000 in 2011 gestegen is. De gemiddelde Chinese burger zag zijn inkomen in andere woorden verdubbelen.

De volgende grafiek geeft een idee wat veel Chinese burgers met hun extra geld gedaan hebben: beleggen in goud. Sinds 2005 verdubbelde de Chinese consumptie van goud per hoofd van de bevolking.

Bronnen:
WGC
http://www.gold.org/
“Asian Tiger Sinks Teeth Into Gold”
http://www.usfunds.com/investor-resources/frank-talk/?i=5721