Een beter dan verwacht banencijfer stuwde de Europese en Amerikaanse beurzen vrijdag omhoog. De banengroei van 271.000 in oktober sterkte het vertrouwen in de Amerikaanse economie en zorgde voor een vlucht naar de dollar. De officiële werkloosheid daalde naar 5%, waardoor meer beleggers zijn gaan geloven dat de Federal Reserve nog in december de rente kan verhogen.

Euforie alom, maar is dat eigenlijk wel terecht? Wat de reguliere media vaak verzwijgen is dat de werkloosheid in de VS in werkelijkheid veel hoger is dan wat men wil laten zien. Als Amerikanen langdurig werkloos zijn worden ze niet meer als werkzoekend aangemerkt en vallen ze weg uit de berekening van het werkloosheidspercentage.

Het gaat hier niet om kleine verschillen, want het aantal Amerikanen dat niet meer wordt meegenomen in de berekening van de officiële werkloosheid is inmiddels opgelopen tot meer dan 94 miljoen mensen! Als u dat niet gelooft moet u eens zoeken op ‘Not in Labor Force’. U ziet dan een schrikbarende grafiek van de steeds grotere groep werklozen die niet meer meetellen in de statistieken….

notinlaborforce

Not in Labor Force (Bron: St. Louis Fed)

Shadowstats

John Williams van Shadowstats berekent de werkloosheid in de VS nog op de oude manier, zoals dat tot en met 1994 gebeurde. Hij pakt een ruimere definitie van de werkloosheid, die een betere weerspiegeling geeft van de werkelijke situatie.

En wat blijkt? De Amerikaanse arbeidsmarkt is helemaal niet hersteld van de crisis… De werkloosheid schommelt al sinds 2009 tussen de 20 en 25 procent! Ook bij de Federal Reserve weten ze dat het helemaal niet zo goed gaat met de Amerikaanse economie, anders was de rente toch al lang verhoogd?

sgs-emp

Officiële versus werkelijke werkloosheid (Bron: Shadowstats)