Nieuws uit Nederlandse media

Nederlandse pensionados vs. werkenden
“Voetbal is een eenvoudig spel: 22 mannen lopen achter een bal voor 90 minuten en op het einde winnen de Duitsers“, dat zei de Engelse topspits Gary Lineker ooit. Zo is het eigenlijk ook met de participatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. De werkenden werken zich elke week uit de naad en aan het einde van de rit verliezen zij van de pensionados. Onder het treffende kopje “urgentie” lezen we in het FD:

Vorig jaar waren er gemiddeld 6.986.000 werkenden (op basis van een volledige werkweek) bij 3.043.000 gepensioneerden en vutters. Dat zijn nog 2,3 werkenden per pensioengerechtigde. In 2001 ging het om 6.723.000 fulltime werkende Nederlanders en 2.491.000 gepensioneerden. De verhouding was toen 2,7 op één.

Deze cijfers illustreren nog eens de urgentie van het politieke debat over verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Een dergelijke ingreep zou niet alleen een bijdrage leveren aan een verlaging van de pensioenkosten, maar kan ook de verhouding van werkenden tegenover gepensioneerden enigszins verbeteren.

 • Nog slechts ruim twee werkenden op één pensioen (FD)

Arme pensionados. Zij hebben belegd in reeds uitgegeven gelden. Het aanpassen van de spelregels zodat zij de wedstrijd kunnen blijven winnen lijkt misschien een oplossing (kwestie van electorale invloed in Den Haag en regelen dat zij meer ontvangen dan er aan reserves zijn) maar de onweersbui blijft boven hun hoofd hangen. De werkenden kunnen de uitblijvende rendementen op de pensioenbeleggingen domweg niet bijleggen.

Ondertussen is de dekkingsgraad opnieuw gedaald..

 • Dekkingsgraad pensioenfondsen opnieuw gedaald (RTL-Z)

Nederland krijgt geld toe bij aangaan van schuld
De Nederlandse overheid heeft kort schuldpapier uitgegeven waarbij het rente ontvangt. Op de lening van €1,08 miljard die op 28 september al weer afloopt, ontvangt de Nederlandse belastingbetaler 0,013%. Wie dacht dat dit een signaal van kracht is, komt bedrogen uit: dit heeft alles te maken met het weggevallen vertrouwen op financiële markten, niet omdat de BV Nederland er goed voor staat (integendeel, 't is gewoon minder slecht dan in andere landen). Beleggers willen zo graag kortlopende Nederlandse staatspapieren bezitten dat zij zelfs geld inleveren om elders maar geen geld te kunnen verliezen..

 • Staat haalt 1 miljard euro op met negatieve rente: -0,013% (RTL-Z)

In ander nieuws:

Als er nu ook een net zo assertieve toezichthouder komt die het digitaal briefgeheim bewaakt..

 • Opta waarschuwt PostNL over briefgeheim (NU.nl)

Graaien is de norm in Nederland. Te veel graaien en niet presteren is dan weer not done..

 • Schultz schrapt loonsverhoging top ProRail (RTL-Z)

De kwaliteit van het openbaar bestuur is af te lezen aan de wijze waarop er wordt omgesprongen met klokkenluiders..

 • 'Tientallen misstanden bij overheid' (NU.nl)

Woningcorporaties moeten voorzieningen treffen. Reden? Derivaten, schmerivaten..

 • Resultaat corporaties lager (FD)

De absurditeit van arbeidsrecht en garanties. Den Haag verzint, bepaalt en betaalt nooit..

 • SP en PvdA willen eerder contract voor flexwerker (NU.nl)

Vrijwel alle conceptverkiezingsprogramma's zijn bekend en het FD bekijkt de plannen voor hervormingen van de hypotheekrenteaftrek (HRA). De HRA zal hoogst waarschijnlijk na de verkiezingen hervormd worden. De vraag is hoe. In het artikel wordt door Lans Bovenberg gesuggereerd alsof zijn voorstel om over de hele linie nog slechts 30% van de hypotheeklening voor renteaftrek in aanmerking te laten komen geen vorm van inkomenspolitiek is. Dat is met geen mogelijkheid vol te houden. Hoe je dit ook wendt of keert, de Nederlandse woningmarkt is volledig gefiscaliseerd. Dit geldt voor de koop- en huurmarkt. Dus natuurlijk wordt er bij een hervorming ook een vorm van inkomenspolitiek bedreven. En vind je het gek? De Nederlandse woningmarkt is het exponent van de verheerlijking van de planeconomie. Eén probleem: het plannen is volledig mislukt.

 • Komend kabinet gaat renteaftrek hypotheken vrijwel zeker beperken (FD)

Kwestie van aftikken? De Eerste Kamer stemt 'vrijwel zeker' vandaag over ESM-verdrag.

 • Eerste Kamer stemt vrijwel zeker vandaag al over ESM-verdrag (FD)

Nieuws uit buitenlandse media

LIBOR FAIL-OUT
De Telegraph sprak een insider die anoniem vertelt hoe binnen zijn bank werd aangekeken tegen het manipuleren de LIBOR-rente. Het zal niemand mogen verassen: het werd ervaren als de gewoonste zaak van de wereld. De bank en medewerker worden in verband met juridische consequenties onbenoemd gelaten. De insider schrijft:

We accompanied the relationship managers to meetings to explain what was happening in the economy – why base rate lending could not be sustained, why margins had to increase, and of course to explain the general economic backdrop. As part of that, we had to explain the “dislocation of Libor from itself”. As the trader put it, everyone knew that we couldn't borrow at Libor, you only needed to look at the price of our credit default swaps – effectively survival insurance for the bank – to see that.

What that meant was that even though Libor may have been, for example 2pc, the real Libor rate the bank was paying was more like 5pc or 6pc. So in fact, we needed to be lending money at Libor plus 3pc or 4pc just to break even. That is what we were telling clients. Looking back, I now feel ashamed by my naivety. Had I realised what was going on, I would have blown the whistle. But the openness alone suggested no collusion or secrecy. Management had been in the meeting, and so many areas of the Treasury division of the bank represented, that this was clearly no surprise or secret.

Libor had dislocated with itself for a very good reason – to hide the true issues within the bank.

Die laatste zin is erg treffend. LIBOR werd gemanipuleerd om te verhullen dat banken op de één op de andere dag wandelende lijken waren. Banken verhulden dat zij als de pest gemeden werden. Banken fingeerden de benchmark-rente, verdienden hieraan en de Bank of England wist dit.

 • Libor scandal: How I manipulated the bank borrowing rate (Telegraph)

De Britse politiek gaat een parlementaire enquête houden, maar het lijkt erop dat de politiek via de toezichthoudersal lang en breed op de hoogte was van de praktijken. Via Zero Hedge de reactie van de inmiddels afgetreden Barclayys-CEO Bob Diamond:

Following the resignation of Barclays' Chairman this moing, the govement announced a twin probe into the Libor system and banking standards; and Bob Diamond (Barclays CEO) is threatening, according to the FT, to reveal potentially embarrassing details about Barclays' dealing with regulators if he comes under fire at a parliamentary hearing on Wednesday over Lie-borgate.

 • Barclay's Diamond Goes M.A.D. Over Lie-borgate Details (Zero Hedge)
 • Rentefraude kost topman Barclays de kop (NU.nl)

JP Morgan over Zwitsers centraal bankieren
Via Zero Hedge verscheen de beoordeling van JP Morgan over interventies van de Swiss National Bank (SNB), de Zwitserse centrale bank. Die probeert om de wisselkoers van de Zwitserse frank aan de euro te koppelen. De conclusie is dat de SNB faalt en dat komt omdat de geldverruiming deels gesteriliseerd wordt en die sterilisatie ondermijnt de geloofwaardigheid van de koppeling.

Stelt u zich het probleem van de SNB als volgt voor: Zwitserland wordt omringt door een probleemzone (EU) en als open economie staat Zwitserland open voor rond klotsend geld. Dat geld vlucht vanuit Europa en inteationale geldmarkten naar veiligheid en Zwitserland ligt daarbij voor de hand. Als gevolg van deze kapitaalinstroom, stijgt de waarde van de Zwitserse frank en dreigt de Zwitserse economie te ontsporen. De SNB 'print' francs en koopt euro's om zo het aanbod francs te vergroten zodat de gekoppelde wisselkoers niet breekt.

Voor de gevolgen van deze interventie is het belangrijk om te kijken of de SNB deze monetaire verruiming steriliseert door geprinte francs uit het Zwitserse bankwezen te onttrekken zodat inflatie als gevolg van toenemende kredietverlening uitblijft. Bij JP Morgan dook men de boeken van de SNB in en komt tot de conclusie dat de helft van de nieuwe francs zijn gesteriliseerd. JP Morgan legt uit waarom dat dit geloofwaardigheid ondermijnt:

From JPM's observations from June 29: The SNB sterilised one half of its FX intervention in May.
The SNB released its full balance sheet for May this moing, which provides a complete picture of the central bank’s FX intervention and liquidity operations during the month. The data confirmed what we already knew from the provisional data three weeks ago that the SNB intervened in huge size during the month (net FX reserves increased by CHF 62.9bn net of valuation effects). What we didn’t know is that approximately half of this intervention was in fact sterilised. This is highly significant and undermines the credibility of the SNB’s claim that it is willing to do whatever it takes to hold EUR/CHF 1.20. For the floor to be credible the SNB needs to surrender control over the Swiss monetary based, i.e. it has to be willing to deliver both unlimited and unsterilised FX intervention. The intervention in May was certainly unlimited; it most definitely was not unsterilised.

[..] Why would the SNB seek to partially sterilise its intervention, given that both theory and the SNB’s own experience would suggest that sterilised intervention cannot hope to influence the exchange rate in the long-term? (Sterilised intervention by definition has no effect on the supply of the currency and hence no lasting effect on the price. The SNB tried sterilised intervention in 2009-2010 – the failure of this policy was as predictable as it was inevitable). Presumably even the SNB recognises that the super-loose liquidity policy required to stabilise the exchange rate is wholly at odds with the needs of an economy which is growing at 2% p.a, which has no output gap and in which the housing market is overheating and credit growth is becoming problematic. Unfortunately, the SNB cannot isolate the economy from the effects of its exchange rate peg – for the peg to work the SNB has to be willing ultimately to create inflation (through the channel of unlimited liquidity creation); and if it is unwilling to create unlimited liquidity and inflation then peg cannot endure. This then is the significance of today’s data – in partially sterilising its FX intervention, the SNB is partially undermining the very credibility of its currency peg.

Samenvattend: de SNB wil geen inflatie en wil ook niet via een hogere wisselkoers uit de markt geprijsd worden. Of de wisselkoers gaat omhoog of de SNB moet via de geldpers inflatie creëren. Dit probleem is het gevolg van het inteationale monetaire stelsel: welkom in de race naar de bodem waarin goed gedrag wordt afgestraft door het slechte gedrag van anderen. 

 • Is The Swiss National Bank Faking It? (Zero Hedge)

FOFOA interview:

Erg goed interview & voor de verandering kort en bondig..: Fofoa

Collectieve rechten of plichten bestaan niet..
Vorige week schreef ik over de euro dat de crisis niet in de euro zit, maar in de insolvabiliteit van overheden en banken. Als die insolvabiliteitsrisico's zich daadwerkelijk voordoen dan zijn dat private risico's en geen risico in de “euro” als munteenheid. Het hele eieren eten van deze crisis is dat onbetaalbare schulden, dus tegenpartijrisico's, als puntje bij paaltje komt op private partijen worden afgewenteld. En of u dat nu via een publieke regeling gaat doen of omdat uw bank en uw belegde 'spaar'-geld geraakt worden, deze verliezen worden per definitie door de economische eindgebruiker gedragen. Die eindgebruiker is per definitie een privaat persoon.

Met die gedachte las ik gisteren bij Mike Shedlock een artikel om de Griekse schuldenlast te verminderen dat in Spiegel was verschenen. Mish schrijft:

Greek shipping heir Peter Nomikos has a plan wipe out Greek debt. His idea is to buy all the Greek bonds then forgive the debt. Given that Greek bonds sell for 12 cents on the dollar, on the surface his plan may seem like a reasonable idea. First let's consider the idea, then potential problems.

Het artikel bij Spiegel is zeer de moeite waard en laat ik volstaan met een korte uiteenzetting van het idee want dat is vrij simpel. Grieken kopen voor €3.000 Griekse schulden op en schelden de Griekse overheid haar schuld kwijt. Voor €3.000 koopt men dus nominaal €25.000 aan Griekse 'waardepapieren' op want de markt heeft de waarde afgestempeld: elke euro Griekse schuld wordt in de markt verhandeld voor €0,12 eurocent. Mish noemt vier problemen met het plan:

Problematical Math
1.    The population of Greece is 11,316,000. At €3,000 per person, Nomikos would need to raise nearly €34 billion. That is far lower than the €283 billion in bonds (at €25,000 per person), but it is hardly inconsequential.
2.    Bond prices will not stay at 12 cents on the dollar if the program makes any reasonable headway.
3.    Greek banks and pension plans are the biggest holders of Greek debt. I highly suspect neither has marked bonds to market. They certainly have not marked the bonds to zero. In other words there are severe implications should Nomikos succeed.
4.    Those depending on Greek pension plans have a vested interest that he not succeed.

I wish Peter Nomikos success, but point number 3 above suggests severe consequences. Points 1, 2, and 4 suggest that it will not happen in the first place, making point number 3 moot.

Collectieve rechten of plichten bestaan niet. In de praktijk blijken die altijd privaat te zijn. Mish wijst terecht op de “onzichtbare” kant van de schuldenmedaille want wanneer er een streep door de collectieve schuld gaat, dan gaat er een streep door het private bezit. Spaarders, pensionados, een gewaarschuwd mens telt voor twee..

Overigens, de comments zijn de moeite waard want daar worden nog een aantal problemen aangestipt.

 • Can Greece Buy Freedom From Debt For a Mere €3,000 Per Person? (Mish)
 • 'For a Donation of 3,000 Euros, Every Greek Can Buy Freedom' (Spiegel)

Cartoon!

Huilen of lachen?
Via Zero Hedge: “Perhaps, as Grice notes, instead of focusing on 'fixing' the “crisis of capitalism”, it would be more pragmatic to focus on the “crisis of dumb counterproductive intervention”?

 • Charting The Exponential Function Of Financial Complexity (Zero Hedge)

Staatsschuld Amerika: 101,5% BBP
Onhoudbaar? Wie zegt dat een perma-gat in de hand en het bij herhaling gebruiken van de geldpers onhoudbaar is?

Bron: Zero Hedge

Morgan Stanley kocht gefingeerde kredietbeoordelingen S&P's en Moody's
Een nieuwe week, een nieuw schandaal. Bloomberg meldt:

Morgan Stanley successfully pressured Standard & Poor’s and Moody’s Investors Service Inc. to give erroneous investment-grade ratings in 2006 to $23 billion worth of notes backed by subprime mortgages, investors claimed in a lawsuit, citing documents unsealed in federal court.

Het bewoog Zero Hedge om de enige zinnige conclusie te trekken, ik quote:

“So to summarize: Fed manipulates capital markets, HFT manipulates bid ask spreads, “self-policing” CDS pricing market groups fudge the prices on trillions in Credit Default Swaps, bank cabals collude and manipulate short-term interest rates, and now banks are confirmed to have manipulated the ratings on tens of billions of bonds using monetary incentives and threats. Is there anything in this “market” that was fair over the past several decades, and was actual price discovery ever actually possible?”

Over een systeem-fail gesproken: banken vervaardigen willens en wetens pakketjes giftig hypotheekafval, betalen de kredietbeoordelaar voor een gefingeerd stempeltje, de bank verdient aan de transactie, de kredietbeoordelaar geeft een stempeltje en verdient aan het gefingeerde stempeltje, het stempeltje blijkt waardeloos te zijn en niemand had dit kunnen zien aankomen. Echt niet. Beleggers werden citroenen verkocht, maar kregen knollen. Dat was het verdienmodel van Wall Street.  

 • Unsealed Documents Expose Morgan Stanley Forcing Rating Agencies To Inflate Ratings (Zero Hedge)

In ander nieuws:

Aardig artikel over de harde landingsanalyse's over China:

Deel drie over HFT algo's (zeer helder verhaal..):

 • The Dark (Pool) Truth About What Really Goes On In The Stock Market: Part 3 (Zero Hedge)

Tot slot.
Sommige bedrijven lijkt het elke vorm van ethisch gedrag te ontbreken. Een terugkerend voorbeeld schuilt onder de naam Monsanto..