Door de daling van de olieprijs kunnen tal van Amerikaanse energiebedrijven in de problemen komen, zo schrijft Bloomberg. Er is sinds begin 2010 voor $550 miljard aan nieuwe leningen verstrekt aan deze sector, geld dat gebruikt werd om een complete infrastructuur aan te leggen voor de winning van olie en gas uit schalie gesteente. Door de extreem lage rente van de Federal Reserve werd er volop geld geleend, omdat de olieprijs het destijds rendabel maakte om schaliegas en schalie-olie te produceren. Nu de olieprijs onder de $60 per vat is gezakt beginnen de kredietverstrekkers zich meer en meer zorgen te maken over deze leningen.

Deutsche Bank schrijft dat sommige investeerders twijfels hebben over de kwaliteit van dit soort leningen. Doordat de centrale bank de rente jarenlang op vrijwel nul houdt is het voor beleggers steeds moeilijker geworden rendement te maken. Het gevolg daarvan is dat beleggers de laatste jaren meer risicovolle obligaties zijn gaan kopen om het gewenste rendement te halen. De schalie-industrie staat een ramp te wachten als de olieprijs onder de $60 per vat blijft, want dat gemiddeld de prijs waarop men break-even kan draaien. Door de daling van de olieprijs zijn kredietverstrekkers zeer terughoudend geworden met het geven van nieuwe kredieten. Voor sommige procenten is het zelfs niet meer mogelijk om kapitaal aan te trekken.

Monetaire stimulering

De monetaire stimulering door de Federal Reserve was één van de redenen waarom de Amerikaanse productie van olie en gas zo explosief kon stijgen, zo verklaarde econoom Chris Lafakis van Moody’s Analytics tegenover Bloomberg. De energiesector is zeer kapitaalintensief en door het ruime monetaire beleid was het mogelijk honderden miljarden aan geleend geld te investeren in deze industrie.

Critici hebben al langer gewaarschuwd voor de mogelijk negatieve effecten van een langdurig lage rente. Vooral vanuit de Oostenrijkse economische school wordt geredeneerd dat een kunstmatig lage rente op termijn zorgt voor bubbels in de economie. Aan het begin van deze eeuw zagen we de bubbelvorming in vastgoed, de zogeheten sub-prime crisis. Nu blijkt dat er ook in de schalie-industrie heel veel kredieten verleend zijn die bij een lage olieprijs mogelijk niet meer terugbetaald zullen worden.

Deutsche Bank becijferde in een rapport dat op 8 december naar buiten werd gebracht dat ongeveer een derde deel van alle Amerikaanse energieproducenten met een B of CCC kredietstatus niet in staat zal zijn haar schulden af te lossen bij een olieprijs van minder dan $55 per vat. Op het moment van schrijven wordt er iets minder dan $56 betaald voor een vat WTI olie. “Als de olieprijs lang genoeg laag genoeg blijft is de kans groot dat de zwakste producenten cashflow problemen zullen krijgen”, zo verklaarde kredietanalist Oleg Melentyev van Deutsche Bank tegenover Bloomberg.

Shale-gas

De schalie-revolutie drijft op $550 miljard aan goedkope kredieten