De Amerikaanse economie in 55 statistieken samengevat

Het moet erbij gezegd worden dat de volgende 55 statistieken een selectie zijn en dus waarschijnlijk niet het volledige verhaal kunnen vertellen. Datzelfde is net zo goed van toepassing op de cijfers die de overheid publiceert, al heeft laatstgenoemde er een handje van om de cijfers zodanig te presenteren dat ze beter lijken dan ze feitelijk zijn. Zo wordt de werkloosheid en de inflatie veel milder gerapporteerd dan deze feitelijk is, zoals de website Shadowstats.com van John Williams blootlegt.

De volgende statistieken worden allemaal onderbouwd met bronnen, die u terug kunt vinden in het originele artikel op The Economic Collapse Blog. De cijfers schetsen een economie waarin de koopkracht van met name de middenklasse en lagere klasse wordt aangevreten. Enerzijds door de inflatie en anderzijds doordat veel banen zich hebben verplaatst naar andere gebieden in de wereld, waar de lonen lager zijn en de werknemer minder bescherming geniet. Ook laten de statistieken zien hoe de kloof tussen rijk en arm is gegroeid in de laatste decennia. Verder valt uit de cijfers op te maken dat Amerikanen zich nog steeds diep in de schulden steken en steeds vaker afhankelijk zijn van de overheid. Hier volgt het overzicht, met alle credits aan The Economic Collapse Blog. Alle cijfers hebben betrekking op de situatie in Amerika.

 1. Op dit moment zijn er meer dan 6 miljoen hypotheken met een betaalachterstand.
 2. In januari 2012 zakten de huizenprijzen naar het laagste punt in tien jaar tijd.
 3. In Florida betalen mensen nu bijna $6 voor een gallon brandstof (red: omgerekend met de wisselkoers van vandaag de dag is dat nog altijd maar €1,18 per liter, tegenover gemiddeld €1,80 in ons land).
 4. Men kon midden in de jaren '90 gemiddeld 10 gallon benzine kopen (37,85 liter) voor minder dan één uur werk. Vandaag de dag levert één uur werk nog minder dan 6 gallon op (22,7 liter).
 5. Ongeveer 43% van alle Amerikaanse gezinnen geeft meer geld uit dan er binnenkomt.
 6. Volgens onderzoek van Gallup was de officiële werkloosheid in januari 8,3%, maar staat dit cijfer midden februari alweer op 9%.
 7. Sinds het begin van 2010 is het percentage mensen uit de beroepsbevolking dat een baan heeft niet meer toegenomen. Het hangt nog steeds tussen de 58 en 59 procent.
 8. Als je de complete beroepsbevolking zonder baan samenvoegt heb je een populatie met de omvang van het 68e grootste land in de wereld.
 9. Toen Barack Obama president werd was de groep van 'langdurig werklozen' 2,6 miljoen mensen groot. Inmiddels is dat opgelopen tot 5,6 miljoen personen.
 10. De gemiddelde duur van de werkloosheid klimt nog steeds en staat op een all-time high van meer dan veertig weken. (red: Gedurende de crisis in 1984 steeg de gemiddelde duur van de werkloosheid tot iets meer dan 20 weken)
 11. Volgens Reuters zijn er naar schatting 23,7 miljoen Amerikanen zonder werk of met minder werk dan ze zouden willen en kunnen uitvoeren.
 12. Er zijn nog eens 88 miljoen Amerikanen die in de categorie van beroepsbevolking vallen, maar die zijn gestopt met het zoeken naar werk. Dat is een all-time high.
 13. Volgens CareerBuilder is maar 23% van alle Amerikaanse bedrijven van plan om in 2012 nieuw personeel aan te nemen.
 14. In het jaar 2000 was 20% van alle banen nog afkomstig van de industriële sector, dat percentage is vandaag de dag teruggevallen tot slechts 5%.
 15. De VS heeft ongeveer 50.000 banen per maand kwijtgeraakt in de industriële sector sinds China in 2001 toetrad tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO).
 16. Meer dan 56.000 fabrieken hebben hun deuren gesloten sinds het jaar 2001.
 17. Volgens auteur Paul Osterman voert ongeveer 20% van alle volwassen Amerikanen werk uit met een salaris dat de armoedegrens niet overstijgt.
 18. Gedurende de tijd dat Obama president was zijn de kosten van de zorgverzekering met 23% gestegen.
 19. Een absoluut record van 49,9 miljoen Amerikanen hebben op dit moment geen enkele vorm van zorgverzekering, terwijl de werkgevers zich in de afgelopen elf jaar steeds meer hebben teruggetrokken als aanbider van zorgverzekering.
 20. Volgens de New York Times leeft ongeveer 100 miljoen Amerikanen onder de armoedegrens of net daarboven.
 21. De bedrijfswinsten staan op een all-time high. Tegerlijkertijd is het percentage Amerikanen dat leeft in extreme armoede ook gestegen naar een all-time high, aldus het U.S. Census Bureau.
 22. De rijkste 1% van de Amerikaanse bevolking heeft meer vermogen en bezittingen dan de onderste 90% van de bevolking.
 23. De armste 50% van alle Amerikanen maakt momenteel aanspraak op slechts 2,5% van alle materiele welvaart.
 24. Het aantal kinderen in Califoië dat in armoede leeft is met 30% gestegen sinds 2007.
 25. Volgens het National Centre for Children in Poverty leeft 36,4% van alle kinderen in de staat Philadelphia in armoede. In Atlanta is het 40,1%, in Cleveland 52,6% en in Detroit zelfs 53,6%.
 26. Sinds Barack Obama is aangetreden als president is het aantal Amerikanen dat leeft van voedselbonnen gestegen van 32 tot 46 miljoen.
 27. Met het vertragen van de economie is ook het aantal huwelijken gezakt. Volgens onderzoek van het Pew Research Center is maar 51% van alle Amerikanen boven de 18 jaar getrouwd. In 1960 was nog 72% van de volwassen Amerikanen getrouwd.
 28. In 1984 was de gemiddelde waarde van het huishouden van iemand boven de 65 jaar 10x groter dan dat van een huishouden onder leiding van iemand jonger dan 35 jaar. Vandaag de dag is dat verschil opgelopen tot gemiddeld 47x.
 29. In 37% van alle huishoudens die onder leiding staan van iemand jonger dan 35 jaar is het vermogen nul of negatief.
 30. Na correctie voor inflatie lenen studenten ongeveer 2x zo veel als tien jaar geleden deden.
 31. Volgens de Student Loan Debt Clock zal de studieschuld in de VS dit jaar de grens van 1 biljoen passeren.
 32. Vandaag de dag leent 46% van de Amerikanen maandelijks bij via een creditcard.
 33. Eén op de zeven Amerikanen gebruikt tenminste tien creditcards.
 34. De gemiddelde rente op creditcards is gestegen tot 13,1%.
 35. De huishoudens die schulden hebben op creditcards hebben gemiddeld voor $15.799 geleend.
 36. Amerikanen hebben gezamenlijk voor in totaal $798 miljard tegoed aan creditcardmaatschappijen. Als men elke dag een miljoen dollar zou uitgeven en daarmee zou zijn begonnen in het jaar nul, dan zou men een dergelijk bedrag nog steeds niet bereikt hebben.
 37. Het consumentenkrediet is sinds 1971 toegenomen met 1700%.
 38. Ongeveer 70% van alle auto-aankopen wordt gefinancierd met hulp van een lening.
 39. Van alle autoleningen wordt 45% verstrekt aan personen die worden aangemerkt als 'subprime'.
 40. De hypotheekschuld als percentage van het BBP is meer dan verdrievoudigd sinds 1955 (red: In ons land is de hypotheekschuld ten opzichte van de economie in diezelfde periode ruim 5x zo groot geworden).
 41. Volgens een recente studie van het BlackRock Investment Institute is de verhouding tussen de schulden van de huishoudens en het persoonlijke inkomen nu 154%.
 42. Voor de koopkracht van $20 in het jaar 1970 heeft men vandaag de dag meer dan $116 nodig.
 43. Toen Barack Obama president werd was de goudprijs ongeveer $850, dat bedrag is nu ruim verdubbeld tot een niveau van $1770 per troy ounce.
 44. Het aantal Amerikanen dat geen 'federal income tax' betaalt is gestegen tot een all-time high.
 45. Maar liefst 48,5% van alle huishoudens ontvangt een vorm van overheidssteun, terwijl dat percentage in 1983 nog onder de 30 lag.
 46. De hoeveelheid geld die de regering rechtstreeks aan Amerikaanse huishoudens geeft in de vorm van subsidies en uitkeringen is met 32% gegroeid sinds Obama president is geworden.
 47. Gedurende 2012 moet de Amerikaanse overheid bijna 3 biljoen aan schulden herfinancieren. Dat is ongeveer 1/5 van de officiële staatsschuld van iets meer dan $15 biljoen.
 48. De Amerikaanse staatsschuld staat nu op 101% van het BBP.
 49. De staatsschuld van de VS is op moment van schrijven $15,4 biljoen groot.
 50. De staatsschuld is nu 22x zo groot als in de tijd dat Jimmy Carter president werd.
 51. Tijdens het presidentsschap van Barack Obama heeft de Amerikaanse overheid meer schulden gemaakt dan alle presidenten van George Washington tot en met Bill Clinton gezamenlijk.
 52. Als de overheid nu zou beginnen met het afbetalen van de schuld in een tempo van $1 per seconde, dan zou het nog 440.000 jaar duren voordat de hele staatsschuld was afbetaald (red: het aflossen van de staatsschuld is fysiek onmogelijk,omdat ons geldsysteem is gebaseerd op geldgroei. Er is meer schuld dan geld in onze economie, omdat de rente op elke lening niet wordt gecreëerd. Om alle schulden af te kunnen lossen moet er steeds meer geld in omloop worden gebracht via leningen, stimuleringsmaatregelen en monetaire verruiming, anders volgt een deflatoire depressie zoals in de jaren dertig).
 53. Als Bill Gates zijn volledige vermogen zou overhandigen aan de Amerikaanse overheid zou dit het begrotingstekort slechts voor een periode van 15 dagen kunnen dekken voordat het volledige bedrag op is.
 54. De Amerikaanse staatsschuld groeit elk uur aan met $150 miljoen. (red: Op een Amerikaanse bevolking van ongeveer 310 miljoen personen laat dat bedrag zich vertalen naar bijna $12 aan extra staatsschuld per Amerikaan per dag!)
 55. In het jaar 1800 was de overheid verantwoordelijk voor slechts 2% van het BBP van de economie. In 2011 was de overheid goed voor 23,8% van de economie. Volgens de U.S. Comptroller generaal David M. Walker zal dit percentage groeien tot 36,8 in het jaar 2040.

Deze statistieken maken een aantal dingen heel erg duidelijk:

 • De kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter, Amerika begint in dit opzicht op een ontwikkelingsland te lijken
 • De dollar is hard op weg om waardeloos te worden. De schuldenberg is zo groot en stijgt zo snel dat een andere uitkomst dan hyperinflatie moeilijk voor te stellen is.
 • De koopkracht van de Amerikaanse bevolking loopt hard terug door de stijgende prijzen, die het gevolg zijn van een geldsysteem dat alsmaar moet groeien en steeds meer geld in omloop brengt. Sinds de Federal Reserve is opgericht heeft de Amerikaanse dollar meer dan 95% van haar waarde reeds verloren. Vergelijkingen met de geldontwaarding in het Romeinse rijk leert ons dat het punt waarop de bevolking het geld niet meer vertrouwt nu erg dichtbij is.
 • Men kan met veel zekerheid stellen dat de huidige crisis veel estiger is dan alle voorgaande crisis die we gezien hebben sinds de depressie van de jaren '30.

Tot slot nog een aantal grafieken ter illustratie van de bovenstaande statistieken, want beelden maken vaak meer indruk dan woorden.

Aantal Amerikanen dat leeft op voedselbonnen (Bron: Mybudget360.com)

Gemiddelde duur van de werkloosheid. De stijgende lijn illustreert dat de economie nog steeds niet aantrekt en het 'stuwmeer' van werklozen nog steeds niet kleiner wordt (Bron: St. Louis Fed)

Het omgekeerde verband tussen de hoeveelheid dollars in circulatie en de koopkracht van elke dollar. Geld moet schaars zijn, anders is het niet meer waardevol (Bron: DollarDaze.org)

De Amerikaanse staatsschuld sinds 1940. Exponentieel of niet? Reken maar uit waar de staatsschuld over een aantal jaren op staat (Bron: Brillig.com)

De verlaten industrie in Detroit (Bron: Flickr.com)