In het artikel 'Tu Out The Lights – The Largest U.S. Cities are Becoming Cesspools of Filth, Decay and Wretchedness', schetst Economic Collapse Blog een beeld van de huidige situatie in Detroit. Deze stad telde rond het jaar 1950 ongeveer 1,8 miljoen inwoners, maar is nu in omvang gehalveerd. Veel gebouwen staan er nog wel, maar de populatie is al teruggelopen tot ongeveer 800.000. Dat heeft zijn impact op het straatbeeld, want Detroit kent een groot aantal lege gebouwen en lege kavels. Het zijn niet alleen woningen in de buitenwijken, maar ook fabriekshallen en ooit prestigieuze gebouwen zoals het oude centrale station en het Michigan theater. De foto's van de buitenwijken schetsen een apocalyptisch beeld, waarin vervallen huizen worden afgewisseld met tal van lege kavels en dichtgegroeide voetpaden.

De indrukwekkende beelden worden ook weerspiegeld in de cijfers. Zo groeit 53,6% van de kinderen in deze stad op in armoede en heeft 47% van de bevolking in deze stad een beperkte lees- en schrijfvaardigheid. De deprimerende situatie van een hoge werkloosheid en toenemende criminaliteit heeft zijn weerslag op de bevolking, want in 2011 steeg het aantal zelfdodingen in de stad met 79%. De gemeentekas is leeg, omdat de belastinginkomsten flink zijn teruggelopen. Daarom worden er nu draconische bezuinigingsmaatregelen voorgesteld, zoals het verlagen van de bezettingsgraad bij politiebureaus. Als gevolg daarvan kunnen ze nog maar acht uur per dag open blijven. Ook zou inmiddels 40% van de 88.000 lantaapalen defect zijn, waardoor bepaalde straten 's nachts slecht of helemaal niet meer verlicht zijn.

De burgemeester van Detroit heeft plannen om de straatverlichting in Detroit te veieuwen, en daarbij bepaalde wijken in de stad helemaal niet meer te verlichten. Er zouden dan nog maar 46.000 lantaapalen overblijven, die slechts een gedeelte van de stad kunnen verlichten. Door selectief bepaalde buurten te verlichten moet de bevolking zich gaan concentreren rond die gebieden. Dat is althans de gedachte achter het plan.

Van Sim City naar real-life

Onderstaande afbeelding laat een luchtfoto zien van een woonwijk in Detroit. Het doet mij erg denken aan het computerspel Sim City 4, waar ik me in het verleden werkelijk honderden uren mee heb vermaakt. In dit spel bouw je een stad (naar Amerikaans model) en heb je als burgemeester de taak om de bevolking tevreden te houden. Zorg je voor goede voorzieningen, zoals scholen, ziekenhuizen, parken, politie, brandweer, afvalverwerking, elektriciteit en water, dan zullen de wijken die je aanlegt worden volgebouwd met mooie huizen, kantoren, winkels en fabrieken. Maak je er een puinhoop van, dan komt het er exact zo uit te zien als op deze foto!

Luchtfoto van woonwijk in Detroit, veel lege kavels

Meer voorbeelden van armoede

Naast Detroit zijn er nog meer steden waar de armoede zichtbaar wordt. Economic Collapse Blog verwijst ons naar een artikel van Jim Quinn over de situatie in tal van andere Amerikaanse steden, waar de werkloosheid in bepaalde wijken soms hoger is dan 50%. Hij schrijft het volgende:

“The real unemployment rate exceeds 50%, murder is the number one industry, with drugs a close second. As you drive down the 30 Blocks of Squalor you meet the ghost of Squalor future for West Chester Pike. The population along this corridor is ignorant, dependent, and represents the dregs of our society.

Ook het straatbeeld laat een aftakeling zien van de Amerikaanse samenleving. Quinn schrijft het volgende in zijn artikel 'More than 30 Blocks of Grey & Decay':

“You’ve got donut shops, fast food joints, pizza places, Chinese restaurants, Irish pubs every two blocks, and coffee houses on a mind numbing scale. It is easy to see why we’re the most obese people on earth. There are no farmers markets, produce stands, or even grocery stores. But there are at least six beer distributors. And of course there is one L.A. Fitness Center for the ten people out of ten thousand who want to keep in shape. I expect to see a Space Available sign in front of this place in the not too distant future.”

Ook beschrijft Quinn de slechte staat van sommige wegen, de hoeveelheid vuilniszakken en rondslingerend afval, de slecht onderhouden woningen en de leegstand van veel winkelpanden. De winkelstraten waar nog wel activiteit is beschijft Jim Quinn als volgt:

“The Chestnut Plaza truly represents what is important to this community. This Squalor Center, as opposed to Power Center, includes a video po store, cash checking/payday loan outlet, smoke shop, donut shop, Laundromat, and liquor store. No need for a wedding ring store or resume writing service. Evidently this community values gorging themselves on fast food, getting high, getting drunk, jerking off to poo, and then having their sheets washed. They wouldn’t want to invest a few hundred dollars of their welfare payments on a washer and dryer, when they can spend it on the Direct TV NBA package. They utilize their 8th grade level education to get payday loans from the check cashing store at 40% interest.”

Ongelijkheid

Het is haast niet te geloven hoe Amerika in een paar decennia is veranderd. Ondeemerschap en kapitalisme hebben steeds meer plaats gemaakt voor een consumptiemaatschappij, die drijft op het stapelen van schulden. Ook de overheid heeft daar een bijdrage aan geleverd, door de financiële sector te dereguleren en door stelselmatig meer geld uit te geven dan er binnenkwam. De welvaart die Amerikanen zich konden permitteren via de geldpers lijkt de samenleving juist in twee groepen te splitsen: die van de kansarmen met een lage opleiding en weinig toekomstperspectief en die van de bovenklasse die juist meer welvaart naar zich toe weet te trekken. De statistieken laten zien dat de inkomens van de rijkste Amerikanen veel harder zijn gestegen dan die van de middenklasse en onderklasse.

Ongelijke inkomensontwikkeling in Amerika (bron: Census Bureau, dshort.com)

Foto's van Detroit, gemaakt door Sean Hemmerle en gepubliceerd op Time

Vervallen huizen in Detroit, de gemiddelde huizenprijs is gezakt tot $6.000 (foto via Mirror.co.uk)