De kracht van grafieken is dat zij vaak in één oogopslag duidelijk maken hoe groot een probleem is. Zo ook de grafieken uit het rapport van Mary Meeker over de Amerikaanse schuldencrisis. 

http://www.express.be/business/nl/economy/de-ultieme-gids-naar-het-faillissement-van-de-verenigde-staten/141324.htm

In het rapport is ook de volgende grafiek te vinden die de Amerikaanse overheidsuitgaven als percentage van het bruto binnenlands product uitdrukt. Sinds de oprichting van de Federal Reserve in 1913 zijn die uitgaven drastisch toegenomen: van gemiddeld 3% naar 24% in 2010. Dat kan natuurlijk geen toeval zijn.. 

http://images.businessweek.com/mz/11/10/1110_mz_49meekerusainc.pdf