De kaart laat zien dat de werkloosheid vooral in de ke van de Eurozone laag is, een ke waar ook het sterk geïndustrialiseerde Noord-Italië bij hoort. Verder blijken de Scandinavische landen een lage werkloosheid te hebben en valt ook op dat het voormalige Oost-Duitsland en Frankrijk een relatief hoge werkloosheid hebben. De grootste problemen zitten in Spanje, Griekenland en diverse Oost-Europese landen. waar de gemiddelde werkloosheid soms hoger is dan 15%.

Werkloosheid in Europa tot op regionaal niveau in kaart gebracht (Bron: Flute Thoughts)