Ons huidige geldsysteem zal de komende tien jaar serieus getest worden en er is een kans dat we uiteindelijk naar een alternatief geldsysteem moeten. Dat schrijft Deutsche Bank in een nieuw rapport voor beleggers. Volgens analisten van de bank is ons huidige geldsysteem sinds het loslaten van de koppeling van goud in 1971 instabieler geworden en is ook de inflatie substantieel toegenomen. Verschillende grafieken laten zien dat het tijdperk van fiatgeld gekenmerkt wordt door een voortdurende geldontwaarding, terwijl de prijzen voor die tijd veel stabieler waren.

Deutsche Bank schrijft in haar toelichting dat de drijvende krachten achter het fiatgeldsysteem nu in een omgekeerde richting bewegen. Waarschijnlijk bedoelen ze daarmee dat er sinds het loslaten van de goudstandaard wereldwijd een ongekende kredietgroei heeft plaatsgevonden, maar dat deflatoire krachten in de economie inmiddels sterker zijn geworden dan de inflatoire krachten. Uit het rapport:

“We denken dat er sinds ongeveer 1980 een dergelijke kracht is geweest en dat er aanwijzingen zijn dat dit effect nu aan het omkeren is. Als we dat correct zien, dan zou dat betekenen dat ons fiat geldsysteem de komende tien jaar nog serieus getest gaat worden en dat we uiteindelijk misschien een alternatief moeten vinden. Dit is niet noodzakelijkerwijs een ontwikkeling die we de volgende maanden of kwartalen gaan zien, maar we denken dat deze trendomkeer al langzaam begonnen is. Misschien kunnen we toekomstige alternatieven voor ons huidige geldsysteem verkennen.”

Deutsche Bank is onzeker over de toekomst van ons fiat geldsysteem (Bron: Deutsche Bank, via @Holgerschaepitz)

Toekomst geldsysteem onzeker?

Sinds het uitbreken van de financiële crisis is er meer onzekerheid over de toekomst van het op schuld gebaseerde geldsysteem. Centrale banken en overheden moesten allerlei omstreden maatregelen nemen om het geldsysteem in stand te houden. Zo werd er miljarden aan belastinggeld gereserveerd om de financiële sector overeind te houden, moesten centrale banken de rente naar nul verlagen om de kredietverlening weer op gang te brengen en moesten zij voor honderden miljarden aan schuldpapier opkopen om te voorkomen dat er twijfels zouden ontstaan over de betaalbaarheid van die schulden.

In het grootste deel van de geschiedenis was goud het fundament van het wereldwijde geldsysteem, maar gaandeweg werd de rol van goud steeds verder gemarginaliseerd. Het resultaat daarvan is dat we nu een geldsysteem hebben waarbij schuldpapier van overheden wordt gebruikt als onderpand voor nog meer geldcreatie. Daardoor hebben we veel welvaart naar voren kunnen halen, maar zijn ook onze toekomstige financiële verplichtingen sterk toegenomen. Hoe kunnen we aan die verplichtingen blijven voldoen in een economie die amper groeit?

gs-logo-breed

Dit artikel wordt u aangeboden door Goudstandaard, uw adres voor de aankoop en verzekerde opslag van edelmetalen. Wilt u goud kopen? Neem dan contact op door te mailen naar contact@goudstandaard.com of door te bellen naar +31(0)88-4688488.