Een op drie bedrijven heeft moeite om geld aan te trekken

In totaal blijkt ongeveer 33% van de bedrijven financiële belemmeringen te ondervinden. De belangrijkste daarvan zijn het verkrijgen van kredieten en leningen (zowel bancair als niet-bancair) en het toenemende debiteurenrisico. 'Financiële hinder' wordt het meeste ervaren in de landbouw (48%) en in de bouwsector (47%). In de bouwsector blijkt vooral het verkrijgen van leningen en kredieten in veel gevallen moeilijk (38%).

Het CBS schrijft dat één op de vier bedrijven naar eigen zeggen gehinderd wordt in de bedrijfsvoering als gevolg van de financiële belemmeringen. Opnieuw zijn de problemen in de landbouw en in de bouwsector het grootst, hier zegt ruim 40% van de respondenten hinder te ondervinden van één of meerdere financiele belemmeringen. Het doen van investeringen blijkt in de meeste gevallen in het gedrang te komen als een bedrijf onvoldoende financiële middelen kan verkrijgen. Nog estiger is het gegeven dat bij bijna 7% van de bedrijven een financiele belemmering impact heeft op normale bedrijfsvoering en de lopende productie.

Kostenreductie

Bedrijven kiezen overwegend (ruim 30%) voor kostenreducties om de financiële belemmering aan te pakken. Ook zijn er veel bedrijven die juist meer geld uitgeven om hun marktpositie te verbeteren, bijvoorbeeld door scherpere prijzen en/of meer marketing (ongeveer 22%), door acquisitie of oveame (ongeveer 12%) of door productverbetering (ongeveer 8% van de bedrijven). Onderstaande grafieken zijn afkomstig van het CBS en zijn gebaseerd op bronnen van het CBS, VNO-NCW, de Kamer van Koophandel, MKB Nederland en EIB.

Financiële belemmeringen naar soort, 4e kwartaal 2012

Hinder door financiële belemmeringen, 4e kwartaal 2012

Belangrijkste verandering in bedrijfsvoering komende 12 maanden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.