Eurostat: Inflatie november naar 2,2%, werkloosheid iets gestegen

De daling van de inflatie is in lijn met de verwachting van ECB-president Draghi dat de inflatie in de loop van volgend jaar weer gaat dalen. Op zich niet vreemd, want als gevolg van de schuldencrisis leggen particulieren, bedrijven én overheden meer nadruk op bezuinigen en het aflossen van schulden. Er wordt minder geconsumeerd, met als gevolg dat het prijspeil van producten verder onder druk wordt gezet. De deflatoire druk krijgt steeds meer de overhand, want als gevolg van de crisis zijn bedrijven en particulieren ook terughoudender geworden met het lenen van geld voor nieuwe investeringen en aankopen. Een belangrijke bron van prijsinflatie is de olieprijs, die was in november gemiddeld iets lager dan in oktober.

Ontwikkeling infaltie eurozone vanaf begin 2011 (Bron: Tradingeconomics)

Werkloosheid

De werkloosheid in de eurozone (EA17) liep met 0,1 procentpunt op tot 11,7% in oktober. Binnen de Europese Unie (EU27) steeg ging de werkloosheid respectievelijk van 10,6 naar 10,7 procent. In beide gevallen is de werkloosheid het afgelopen jaar behoorlijk opgelopen, want in oktober 2011 was de werkloosheid nog 10,4% in de EA17 en 9,9% in de EU27. Eurostat schat in dat ruim 25,9 miljoen mannen en vrouwen in de EU27 in de maand oktober werkloos waren, waarvan 18,7 miljoen in de EA17 landen. Vergeleken met de maand september is dat een stijging van 204.000 werklozen in de hele Europese Unie (EU27), waarvan 173.000 in de eurozone (EA17). Vergeleken met de maand oktober van 1 jaar geleden zitten er nu 2,16 miljoen meer Europeanen (EU27) thuis. In de eurozone (EA17) is die stijging in één jaar nog iets groter met ruim 2,17 miljoen.

Onder de lidstaten van de eurozone is de werkloosheid het laagst in Oostenrijk (4,3%), Luxemburg (5,1%), Duitsland (5,4%) en Nederland (5,5%) en het hoogst in Spanje (26,2%) en Griekenland (25,4%). In de Europese Unie zagen zestien landen de werkloosheid toenemen ten opzichte van oktober 2011. In Slovenie en Oostenrijk bleef het werkloosheidspercentage gelijk en in negen landen ging deze zelfs omlaag. Vooral Estland, Letland en Litouwen deden het goed, want deze landen zagen de werkloosheid ten opzichte van een jaar geleden allemaal met 1,7 tot 1,9 procentpunt dalen.

Jeugdwerkloosheid

De jeugdwerkloosheid is veel hoger in zowel de EA17 als in de EU27. In oktober registreerde Eurostat een werkloosheidspercentage van gemiddeld 23,9% in de AE17 en 23,4% in de EU27. Een jaar geleden waren deze percentages nog respectievelijk 21,9 en 21,2 procent. De jeugdwerkloosheid was het laagst in Duitsland (8,1%), Oostenrijk (8,5%) en Nederland (9,8%) en het hoogst in Griekenland (57% in augustus) en Spanje (55,9%).

Ontwikkeling werkloosheid eurozone en EU sinds 2000 (Bron: Eurostat)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.