Dat het economische “herstel” dat na 2008 plaatsvond eerder een schijnherstel dan een reëel herstel betrof, is iets waar veel economen aan voorbij gaan. Het herstel werd gekocht met een grotere schuldenlast in de hoop dat de economie vanzelf uit de schulden zou groeien. Er is voor gewaarschuwd dat het lage rentebeleid gecombineerd met overheidsstimulering niet zou werken.
Deze week viel in opvallend veel berichten te lezen dat wereldwijd de economische groei terugloopt. In de VS, China en Europa vertraagt de industriële productie, maar ook uit Japan, Australië, India en Oost-Europa kwamen soortgelijke berichten. Uiteraard speelt het probleem met de Japanse rol in wereldwijde “supply-chains” mee, maar ook de hogere olieprijs. Dit laatste is zeker ook het gevolg van het gratis geldbeleid van centrale banken die speculatie met olie-futures in de hand spelen.