Gebruik voedselbonnen VS stijgt met 1 miljoen in twee maanden

Inmiddels maakt dus meer dan 15% van de Amerikanen gebruik van de voedselhulp waar de overheid maandelijks $134,29 per persoon aan kwijt is. Het stijgend aantal gebruikers van voedselbonnen wekt de indruk dat het nog steeds bergafwaarts gaat in Amerika, terwijl het laatste banencijfer anders deed vermoeden. Het aantal huishoudens dat in totaal aanspraak maakt op voedselbonnen van de overheid staat op 24 miljoen, ook een nieuw record.

In juli en augstus leek de stijging van het aantal gebruikers van voedselbonnen af te vlakken, maar in twee maanden tijd (september en oktober) kwamen er toch weer 1 miljoen mensen bij. Zero Hedge plaatste de ontwikkeling in perspectief met een aantal grafieken. De eerste laat de maandelijkse mutatie in het totale aantal 'klanten' voor voedselbonnen zien, terwijl de tweede grafiek in kaart brengt hoeveel banen er sinds december 2007 gecreeerd zijn en hoeveel mensen er sindsdien aanspraak hebben gemaakt op voedselbonnen en/of een werkloosheidsuitkering. Die tweede grafiek laat zien dat er nog steeds 4,4 miljoen minder banen zijn dan eind 2007 en dat tegelijkertijd de aanspraak over hulp van de overheid (voedselbonnen en werkloosheidsuitkering) cumulatief met 21,8 miljoen personen is toegenomen. De cijfers van het SNAP programma vanaf oktober 2008 (supplemental nutrition assistance program) zijn hier te vinden.

Maandelijkse mutatie gebruik voedselbonnen VS (Bron: Zero Hedge)

Cumulatief aantal aanvragen voor voedselbonnen en werkloosheidsuitkeringen stijgt (Bron: Zero Hedge)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.