Het bedrag dat de Amerikaanse overheid wekelijks tekort komt is groot. Op 16 mei zal het schuldplafond bereikt worden, maar met een aantal kunstgrepen kan men tot 2 augustus de rekeningen blijven betalen. Die kunstgrepen kunnen bij elkaar genomen zo'n $230 miljard aan financieringscapaciteit creëren, maar het  schuldplafond zal moeten worden verhoogd.
De Republikeinen en Democraten ruziën echter over de voorwaarden voor het verhogen van het schuldplafond. De Republikeinen willen bezuinigen en de Democraten willen dat ook wel, maar dan moeten wel de belastingen worden verhoogd. Ondertussen blijft minister van Financiën Geithner waarschuwen voor een nieuwe financiële crisis als er geen akkoord over het verhogen van het schuldplafond komt. De meerderheid (60%) van de Amerikanen is tegen een verhoging.
Door de felle discussies blijft één vraag in de media vrijwel onbelicht: met hoeveel moet het schuldplafond eigenlijk worden verhoogd? Volgens schattingen van ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Financiën moet het schuldplafond met $2 biljoen worden verhoogd. Zo kan voorkomen worden dat tijdens de verkiezingscampagne de discussie opnieuw gevoerd zal worden. Maar welke partijen – anders dan de Federal Reserve – het tekort van ruim $1,5 biljoen volgend jaar zal gaan financieren is en blijft onduidelijk.