De goudprijs is vanmiddag licht gestegen door een tegenvallend banencijfer uit de VS. Er kwamen in de maand juni 223.000 banen bij, terwijl analisten rekenden op een banengroei van 233.000. Een andere tegenvaller was dat het gemiddelde inkomen niet omhoog ging, terwijl op een kleine stijging van 0,2% werd gerekend. Ook het banencijfer van de maand mei werd behoorlijk naar beneden bijgesteld, van de oorspronkelijke 280.000 naar 245.000 nieuwe banen.

Ondanks een minder sterke banengroei daalde de officiële werkloosheid van 5,5% in mei naar 5,3% in juni. Dat is het laagste niveau in acht jaar tijd. Maar of we daar veel waarde aan mogen hechten is nog maar de vraag, want het aantal Amerikanen dat niet meer actief op zoek is naar werk stijgt ook al jaren. Deze worden na verloop van tijd niet meer als werkzoekend aangemerkt en verdwijnen uit de statistieken. Nemen we deze groep wel mee in de statistieken, dan zien we dat de participatiegraad gedaald is naar het laagste niveau in 38 jaar tijd!

not-in-labor-force

Sinds het uitbreken van de crisis zijn er bijna 15 miljoen meer Amerikanen die niet meer naar werk zoeken (Bron: St. Louis Fed)

civpart-us

De participatiegraad daalde naar het laagste niveau in 38 jaar (Bron: St. Louis Fed)

full time vs potential workers

Minder full-time banen voor 17,7 miljoen meer Amerikanen… (Bron: Zero Hedge)